Gammelt offshoreutstyr

(2006)

Norske oljearbeidere frykter at aldrende plattformer og dårlig vedlikehold kan føre til alvorlige ulykker på norsk sokkel. Petroleumstilsynet (Ptil) prioriterer dette høyt. At utstyret holder forsvarlig nivå er en av de største utfordringene vi har i norsk oljeindustri. I våre interne dokumenter er aldrende installasjoner et av de viktigste temaene, sier pressetalskvinne Inger Anda i Ptil til NTB. Anda understreker at det er operatørene selv som har ansvaret for at utstyret holder mål, og at tilsynets stab på vel 160 medarbeidere bare kan utføre stikkontroller. Men tilsynet følger også nøye med på hva oljeselskapene på norsk sokkel foretar seg i andre land.

Personvern og cookies