Gamle bønder – unge butikkansatte

(2004)

Jordbruksnæringen er ikke bare truet på grunn av nedleggelser og strukturendringer, svært mange av utøverne er også i ferd med å nå pensjonsalder. Blant butikkmedarbeidere derimot er situasjonen motsatt, yrkesutøverne er svært unge.
Dette viser tall fra Statistisk sentralbyrås (SSB) arbeidskraftundersøkelse for 2003. Hver tredje bonde er eldre enn 55 år og 12 prosent er under 25 år, mens 37 prosent av butikkansatte er yngre enn 25 år og bare 13 prosent er over 55 år. Renholdsbransjen er også en næring med ujevn fordeling av medarbeiderne langs aldersskalaen. Der jobber det mange helt unge og mange eldre. Statistikernes tall viser at foruten bondeyrket er det en høy andel ansatte i aldersgruppen 55 til 74 år i undervisningsyrkene, blant renholdere og kjøkkenassistenter og ledere. Tilsvarende er det mange svært unge i butikker og blant hjelpearbeidere innenfor bygg og anlegg og industri.
Personvern og cookies