– Galt perspektiv

Tekst: Turid Børtnes (2003)
– Det er veldig liten interesse for tjenestesektoren i arbeidslivet, der flertallet av kvinner har jobbene sine. Alt for mye oppmerksomhet rettes mot kunnskapsøkonomien som omfatter en svært liten del av arbeidstakerne. Resultatet blir at fokus flyttes vekk fra de viktigste delene av arbeidslivet.
Forsker Anne Lise Ellingsæter ved Institutt for samfunnsforskning sa på DATs likestillingskonferanse at et så skjevt fokus i arbeidslivet representerer en form for kjønnsmakt. Direkte diskriminering av kvinner er ikke hovedproblemet, men at arbeidslivet er et tregt handlingsfelt. Praksis er bundet opp i en rekke strukturer, en slags usynlig hånd. Det finnes flere såkalte kjønnspremisser i arbeidslivet, en av dem er at forskjeller mellom menns og kvinners vilkår kan tilskrives kjønnet. Mange problemer løses på kvinners bekostning, for eksempel regnes menns arbeid som mer verdiskapende. Resultatet er at kvinner må ta mest av omsorgsfraværet i hjemmet, det er det som lønner seg. Det samme gjelder deltidsarbeid. Men kvinner taper, blant annet pensjonspoeng. Dagens syn på arbeidstid understreker dette, før var det et privilegium å ha kort arbeidstid, nå er det motsatt. Arbeidstakerne må bevise at de bruker mye tid på jobben for å bli tilstrekkelig verdsatt. Paradokset er at det er de som har frihet, utdanning og mulighet for fleksibilitet som har de lengste arbeidsdagene nå og det gjelder for det meste menn.
Personvern og cookies