Fyrte av startskuddet for NAV

Tekst: Turid Børtnes (2006)
Startskuddet for gjennomføringen av NAV-reformen ble avfyrt helt bokstavelig av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen mandag 3. juli da han sendte NAV-direktør Tor Saglie og nestleder i KS, Odd Arild Kvaløy av gårde på tandemsykkel.
Stuntet markerte at Arbeids- og velferdsetaten offisielt er åpnet og at Aetat og trygdeetaten samtidig er lagt ned.
Turen på tandemsykkel er starten på en landsdekkende stafett, der en statlig og en kommunal medarbeider skal tråkke land og strand rundt inntil alle landets innbyggere har fått et NAV-kontor. Disse kontorene skal være på plass innen 2010.

Lykkeønskninger
Men før startskuddet smalt for en av de største velferdsreformene i nyere tid her i landet, hadde representanter for både brukere, ansatte, arbeidsgivere og andre ønsket lykke til og også fått gitt noen velmente advarende ord med på veien videre. Blant annet at arbeidet blir lettere når en hele tiden holder fokus på hvem en er til for.
Direktør Tor Saglie la selv vekt på at reformen ikke kan gjennomføres over natta, det vil ta tid før brukerne vil oppleve konkrete forandringer. – Vi er heldigvis velsignet med motiverte medarbeidere, de er helt vesentlige for at vi skal klare gjennomføringen. Samtidig er vi også avhengige av en helhjertet innsats fra partene i arbeidslivet for å lykkes.
Både NHO, Kommunenes Sentralforbund og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) som hilste fra de ansatte, lovet at de ville støtte opp om reformen.

Store utfordringer
– De ansatte står bak dere, forsikret Randi Bjørgen, YS, men hun ba også om at de organisatoriske og kulturelle skillene mellom tre ulike kulturer ikke ignoreres, det er avgjørende at dette mestres på en god måte.
Dette var arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen enig i, han så NAV som et mulighetenes hus i en velferdspolitisk offensiv, men det vil også bli svært krevende, blant annet vil omstillingen ta lang tid. En kritisk suksessfaktor for den nye etaten er å huske at dette først og fremst er et samarbeidsprosjekt med kommunene, brukerorganisasjonene og partene i arbeidslivet som alle har ulike bedriftskulturer.
NAV, som overtar oppgavene til Aetat og trygdeetaten og med tiden sosialtjenesten, blir en av Norges største virksomheter med over 13.000 ansatte. Etaten kommer til å forvalte nesten en tredjedel av statsbudsjettet. Innen 2010 skal alle Norges innbyggere ha tilgang til et NAV-kontor i sitt lokalområde.

Personvern og cookies