Fylkesmann på arbeidsmiljøkurs

Tekst: Turid Børtnes (2002)
– For meg er det en ny erfaring å være på et slikt kurs. Her ser jeg noen av de praktiske konsekvensene av vedtakene som jeg har vært med på å behandle og fatte i min tid som stortingsrepresentant. Det er nyttig, men kan selvsagt være en blandet erfaring.
Hans J. Røsjorde, tidligere stortingsrepresentant og relativt nytiltrådt som fylkesmann for Oslo og Akershus har tatt med seg tre av sine medarbeidere for å delta på 40 timers arbeidsmiljøkurs i Arbeidsmiljøsenteret.

– Etter påtrykk
– Er du spesielt opptatt av arbeidsmiljøspørsmål siden du selv deltar på kurset? – Nå skal jeg svare hensynsløst ærlig. Dette året sitter jeg som leder for arbeidsmiljøutvalget på arbeidsplassen min. Der fikk jeg klar beskjed om at jeg og flere med meg skal ha et slikt kurs. Derfor er jeg her. Uten et slikt påtrykk hadde jeg neppe vært her, det må jeg innrømme. Fylkesmann Røsjorde har også tatt med seg assisterende fylkesmann i tillegg til to andre fra embetet. Han bedyrer at selv om han kan risikere å møte seg selv i døra når det gjelder noen politiske vedtak, forholder han seg helt nøytral i politisk forstand. Fylkesmannen skal hele tiden forholde seg til loven og dens intensjon.

Assortert landhandel
Fylkesmannsembetet er mest å sammenligne med en assortert landhandel, mener Røsjorde. Det skal fungere på en lang rekke områder i samfunnet og ivareta både menigmanns og samfunnets interesser. – Vi er veileder og ankeinstans på mange områder. Saksfeltet spenner fra skilsmisser til askespredning, for å sette det litt på spissen. Fylkesmannen opplyser at hovedtyngden av sakene dreier seg om veiledning og tilsyn i forhold til kommuner og mange offentlige etater og instanser, men også for den enkelte. Embetet skal videre være klageinstans og en garantist for rettssikkerheten i for eksempel utbyggingssaker, landbruk, sosial- og familiesaker, miljøvern og fri rettshjelp for å nevne noe fra en lang liste. Røsjorde er marinbiolog av utdannelse og har blant annet arbeidet som lektor i skolen i mange år. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har 170 ansatte pr i dag, men fra årsskiftet blir staben utvidet med 60 personer. Det er vedtatt at fylkeslegene samt utdanningsdirektør med stab skal overflyttes til fylkesmannen med virkning fra 1. januar 2003.

Personvern og cookies