Frykter oljeulykke

Tekst: Turid Børtnes (2000)

To av tre oljearbeidere frykter at det skal skje en ulykke på arbeidsstedet deres. 45 prosent mener at det skjer brudd på sikkerhetsbestemmelsene om bord på oljeplattformene. Dette viser en undersøkelse laget av fagforeningen Lederne, som organiserer omkring 13.000 medlemmer.

Undersøkelsen er foretatt blant ledere og teknikere på norsk sokkel. Av svarene fremgår det at det ikke står så bra til med sikkerheten på oljeinstallasjonene som mange tror. 28 prosent oppgir at de selv har vært utsatt for ulykker på arbeidsstedet, og en fjerdedel av de spurte mener at brudd på sikkerhetsbestemmelsene ikke blir innrapportert slik de skal.

 

Myndighetene

Informasjonssjef Tor Hæhre i Lederne peker på at investeringene i oljesektoren er blitt kraftig redusert de siste 10 – 15 årene. Det får følger, blant annet er mye av utstyret som brukes blitt gammelt uten at det investeres i nytt. I trange tider satses det også mindre på opplæring og andre aspekter ved sikkerhet.

Oljeinvesteringene er delvis politisk avhengige. Etter en periode med borgerlig regjering som har ønsket å slakke av på utvinningstakten, er det blitt mindre midler tilgjengelig for hele sektoren.

Fagforeningen Lederne kommer nå til å be myndighetene om en tiltakspakke som blant annet skal inneholde økt innsats for sikkerhetsopplæring, skjerpede regler for operatørselskapene med hensyn til HMS-arbeid og krav om bedre oppfølging fra oljedirektoratet.

 

Øke bevilgningene

– Vi kommer til å be om et møte med statsråd Sylvia Brustad og oljedirektør Gunnar Berge med det første for å drøfte situasjonen rundt sikkerheten på sokkelen, sier Hæhre. – Vi krever at sikkerheten får høyeste prioritet. Dette må blant annet gi seg utslag i økte bevilgninger.

Hæhre har inntrykk av at de norske selskapene har større fokus på sikkerhet enn de utenlandske operatørene. Kravet til inntjening og effektivitet er nok større blant de utenlandske. Utlendingene har heller ikke det samme forholdet til arbeidsmiljøloven som norske arbeidsgivere.

Det er størst risiko for ulykker der det foregår operativ boring. Der er det ofte sleipt og glatt og mange bevegelige deler. Sikkerheten på oljebrønnene regnes som god.

Personvern og cookies