Frykter ikke økt risiko for kreft

Tekst: Grethe Ettung (2008)
Arbeid med elektrisitet øker ikke kreftfaren, viser ny dansk undersøkelse.
Folk som jobber i elektromagnetiske felt har ikke økt risiko for å få leukemi, hjerne- eller brystkreft. Det viser en ny undersøkelse blant nærmere 30.000 dansker ansatt i el-industrien, opplyser det danske tidsskriftet Arbejdsmiljø. Dermed avkreftes resultater fra tidligere undersøkelser i USA og i Skandinavia. Det er den danske overlegen Christoffer Johansen, i Kræftens Bekæmpelse, som har stått i spissen for undersøkelsen.

Omfattende undersøkelse
– Kvaliteten på undersøkelsen er meget høy, da vi har registrert alle, uansett sosial status, kjønn og opprinnelsesland, hevder Johansen. Undersøkelsen startet 1.april 1968, og alle som var ansatt i el-industrien i Danmark på det tidspunktet og fram til utgangen av 2002, ble registrert. De ansatte ble fulgt i 22,8 år dersom de arbeidet med høyspentledninger i mer enn tre måneder. Det dreide seg om 22.436 menn og 5.788 kvinner. Johansen har benyttet det danske kreftregisteret og kjørt dette sammen med CPR- opplysninger (Centralt Person Register) om nesten alle som var ansatt i el-industrien i undersøkelsesperioden. Usikkerheten i tidligere utenlandske undersøkelser skyldes ifølge Johansen, at de ikke har vært så omfattende som den danske. Blant annet viste en tidligere norsk undersøkelse at kvinnelige radiografer og telegrafister hadde 30 prosent større risiko for å få brystkreft enn andre, men det var ikke tatt hensyn til at de, på grunn av arbeidet, kunne ha mottatt en annen frekvens av det elektromagnetiske feltet enn den som er i høyspentledningene. – Tidligere amerikanske undersøkelser har også vært usikre, fordi de kun fokuserte på mennesker som døde av kreft. Vi registrerer folk mens de lever, og derfor finnes de også i vårt materiale om de dør av noe annet enn kreft, opplyser Johansen.

Personvern og cookies