Frykter flere trafikkulykker

Tekst: Turid Børtnes (2005)

 

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) frykter at det kan bli for lange arbeidsdager og dermed økt risiko for ulykker i transportbransjen i forbindelse med at EU-direktivet om arbeidstid for transportarbeidere blir inkludert i EØS-avtalen.

EU-direktivet er sendt ut på høring av Vegdirektoratet og det er i forbindelse med høringssvaret at STAMI viser sin bekymring. Samlet arbeidstid pr døgn er foreslått innskrenket fra 14 til 13 timer. Dette er fortsatt en lang arbeidstid, mener STAMI som viser at med forskriftsmessige pauser gir dette en «arbeidsdag» på nesten 14 timer. Sjåførarbeidet er konsentrasjonskrevende og forskning viser entydig at lange arbeidsdager og nattarbeid gir nedsatt oppmerksomhet, døsighet og økt risiko for å sovne bak rattet. Dette gir selvsagt økt ulykkesrisiko. Det er vanskelig å kreve kortere samlet arbeidstid enn direktivet tilsier, men STAMI presiserer at tilsynsmyndighetene i hvert fall må forhindre lengre arbeidstid gjennom å overvåke nøye at arbeidstidsgrensene overholdes. Forslaget til norsk forskrift gir ikke mulighet til å overskride en 60 timers arbeidsuke, med et gjennomsnitt på 48 timer gjennom fire måneder, slik direktivet gjør. At det blir lavere grense i Norge er positivt, men STAMI vil likevel påpeke at dokumentasjon viser at så lange arbeidsuker er helseskadelige. Arbeidsmiljø nr.2 – 2005

Personvern og cookies