Frykter amerikanisering

Tekst: Mats Løvstad (2011)

Vi risikerer å få et arbeidsliv preget av dype konflikter og mindre medbestemmelse for de ansatte, sier Jan Olav Brekke.

Som forbundsleder for lederorganisasjonen Lederne, er Brekke bekymret over at amerikanskinspirert HR-ledelse (human resources) har fått økt innflytelse, og stadig oftere blir sluppet inn i toneangivende norske bedrifter.
– Det er en trojansk hest i norsk arbeidsliv, og det er overhengende fare for at den ”norske modellen”, med åpen bedriftskultur og samarbeid mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, om noen år er borte og erstattet av den amerikanske HR-modellen, advarer han.

Avler mistillit
En annen bekymring er resultatene fra Norsk Ledelsesbarometer, en undersøkelse i regi av Lederne som sendes ut til alle deres medlemmer. I 2010-undersøkelsen deltok nærmere 3500 av forbundets medlemmer. Bare tre av ti tillitsvalgte svarte at de føler at ledelsen er interessert i deres innspill. Samtidig vurderer kun seks av ti mellomledere sjefen sin som kompetent. Brekke mener de nye ledelsesmetodene har mye av skylden for disse tallene.
– Mål settes ovenfra, og de ansatte kan kun påvirke sine arbeidsbetingelser i direkte dialog med sin nærmeste leder. Mange av disse lederne er ansatt på bakgrunn av teoretisk utdannelse, og mangler elementær opplæring i arbeidslivets spilleregler, sier han.

Stor avstand
En av dem som har produsert ledelsesbarometeret er Stein Stugu i De Facto, og han mener filosofien bak amerikansk HR-ledelse naturlig begrenser ansattes mulighet til påvirkning.
– I mange sammenhenger ser vi at det er stor avstand mellom hva arbeidstakere opplever å kunne påvirke, og det de burde ha innflytelse på etter arbeidsmiljøloven og ikke minst hoved- og tariffavtaler. Mens norsk ledelse og lov- og avtaleverk gir plass til tillitsvalgte og verneombud i bedrift, har HR-ledelse et annet verdisyn, sier han.

Den beste løsningen
I ledelsesbarometeret avdekkes det også at mange ansatte opplever at toppledelsen i virksomheten mangler demokratiske holdninger. Mer enn tre av ti angir at holdninger som ”Er du ikke med oss er du mot oss”, og ”Aksepter betingelsene eller finn deg noe annet å gjøre ” er utbredt.
– Ledere i selskaper som benytter HR-modeller, og styringsformer som for eksempel franchise, har en overdreven tro på at ledelsen, altså dem selv, alltid vet best. Den beste løsningen er derimot å øke kunnskapen blant både ansatte og bedriftsledere. En reflektert leder som klarer å hente fram det beste i sine ansatte og selv, vil mest sannsynlig også skape innovasjon, sunn økonomi og fornøyde medarbeidere, avslutter Brekke.

Personvern og cookies