Frp en trussel mot den norske modellen

(2008)

Frps arbeidslivspolitikk utfordrer hele fagbevegelsen. Partiet gambler med trepartssamarbeidet mellom staten, arbeidsgiverne og arbeids­takerne, mener YS-leder Tore Eugen Kvalheim.

Frem mot stortingsvalget neste år blir det vår oppgave å synliggjøre den trusselen Frp er mot den norske modellen. Velferds­samfunnet vårt er på mange måter tuftet på denne samfunnskontrakten, hvor sosial sikkerhet og ansvarlige parter har bidratt til høy verdiskapning, sier Kvalheim.

Fjerne avtaler

– I sitt utkast til program for Stortingsperioden 2009-2013 ønsker Frp å fjerne landsomfattende tariffavtaler. Disse avtalene er selve nøkkelen til mange av de reformene som er gjennomført i Norge i nyere tid. Kortere arbeidsuke, den femte ferieuka og AFP-avtalen er bare noen eksempler. Hvilket arbeidsliv er det Frp egentlig vil ha, spør YS-lederen. – I rettferdighetens navn må det sies at Frp ikke vil fjerne streikeretten. Vi kan vanskelig forstå dem annerledes enn at de vil ha lokale forhandlinger med full streikerett på hver enkelt arbeidsplass. Det er et helt unødvendig eksperiment, sier Kval­heim.

Personvern og cookies