Fristet med sykler og trim: Sykefraværet raser nedover

Tekst: Thor A. Nagell (2003)

 

Pipelife er et internasjonalt konsern som er etablert i mer enn 20 land. Pipelife Norge, med bedrifter i Vanvikan, Surnadal og Stathelle, hadde i fjor den høyeste fraværsstatistikken av samtlige. Hver dag var rundt åtte prosent borte fra jobb. Noe måtte gjøres. Nå er tallet nede i 3,6 prosent!

Ved hovedkontoret i Surnadal har ikke bare fraværsstatistikken gått ned. Arbeidsmiljøet er blitt betraktelig bedre. Det mener både hovedverneombud Steinar Aasgård og fagforeningsleder Leif Arne Børset. Med god hjelp fra Indre Nordmøre Bedriftshelsetjeneste ble det foretatt en kartlegging av arbeidsmiljøet. Det ble gjennomført spørreundersøkelser og det ble etablert et velutstyrt trimrom i et eget hus «på tunet». Pipelife Friskus står det på veggen. – Trivselsundersøkelsen ga en del svar og responsen var meget god. Noen følte at informasjonen innad i bedriften har vært for dårlig. En del mente at de ansatte hadde for liten medbestemmelse, forteller fagforeningslederen. – Det er et høyt arbeidstempo med mange, slitsomme arbeidsoppgaver i en bedrift som dette, supplerer hovedverneombudet. Alle var enige om at det ikke var særlig hyggelig å være på jumboplassen i et internasjonalt konsern med bedrifter på tre kontinenter. Så kom ledelsen med et forslag om sykkelpremie.

Folk blir ivrige
Dersom bedriften i løpet av de tre første månedene i 2003 klarte å få ned fraværsprosenten til fem skulle samtlige ansatte få en ny sykkel til disposisjon. Ved utgangen av februar var fraværet sunket fra rundt åtte til 3,6 prosent. Tallene for mars var ikke klare da Arbeidsmiljø besøkte bedriften, men sannsynligvis er det ikke høyere enn 3,6 prosent. Og nedgangen gjelder alle tre enheter i firmaet i Norge. Det dreier seg om 200 ansatte. Men det er ikke bare premien som har vært årsaken, tror Eva Sande og Inge Hermann Foss i Indre Nordmøre Bedriftshelsetjeneste: Rundt i bedriften er det satt opp «trimlister» der folk fører opp hvor mye de har trimmet. Dette er basert på den enkeltes ærlighet og begrepet trim har en vid definisjon: Vedhogst hjemme eller en tur i skogen søndag formiddag regnes som trim. De som trimmer mest får en premie av bedriften hver uke i form av et gavekort på matvarer. Hver måned trekkes det ut en større ekstrapremie. – Folk blir ivrige etter å være med, smiler Leif Arne Børset. – Det er ingen vits i at vi går rundt med pekefingeren og ber folk trimme. Det må skje på folks eget initiativ, mener Inge Hermann Foss.

Ingen har noe å tape
Det er også satt i gang et røykeslutt-opplegg ved bedriften. De som velger å prøve å slutte får sponset hjelpemidler av bedriften. I en av avdelingene i Surnadal med 22 ansatte var det åtte-ti personer som meldte seg på. Etter tre måneder er det bare en av dem som har sprukket. – Tidligere var det røyking overalt her på bedriften. Nå har jeg følelsen av at flertallet har sluttet, sier Eva Sande. – Det skjer i det hele tatt svært mye positivt på denne bedriften, legger hun til. – Ble det ikke en liten redsel hos enkelte for at «her har man ikke lov å bli syk»? – Jo, i begynnelsen var det en del som følte det slik og vi fikk noen reaksjoner av den typen. Men ikke nå lenger. Det er jo i realiteten ingen som har noe å tape på dette, sier fagforeningsleder Leif Arne Børset.

Personvern og cookies