Frisører sliter med arbeidsforholdene

Tekst: Turid Børtnes (2005)

 

Svært mange frisører sliter med å få orden på arbeidsforholdene sine. Det går frem av Arbeidstilsynets kampanje rettet mot frisørbransjen.
To tredjedeler av salongene som har fått tilsynsbesøk er ilagt pålegg for mangler og brudd på regelverket. – Hovedproblemet er manglende systematikk i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet, opplyser prosjektkoordinator Marit Bjerknes i Arbeidstilsynet (AT). – Mange setter i verk en rekke tiltak, men det hjelper lite hvis de ikke vurderer helheten i arbeidsmiljøforholdene. Det er nødvendig å tenke gjennom hele arbeidssituasjonen så en ikke overser noe, ikke minst for å få en forebyggende effekt av det en gjør. Det sier noe om situasjonen i bransjen at 70 prosent ikke kjenner lovverket på området. Tre områder står i fokus for Arbeidstilsynets satsning. Det er ergonomiske forhold som kan føre til muskel- og skjelettlidelser, skadelig kjemisk påvirkning og organisatoriske forhold som kan medføre psykososiale problemer.

Satsningsområde
Frisørbransjen har vært en satsningsbransje for Arbeidstilsynet i 2004 med 612 tilsynsbesøk i løpet av sist høst. Resultatet var ikke særlig oppløftende, 70 prosent av de besøkte salongene kjente ikke til eller hadde tilgjengelig aktuelle forskrifter. 60 prosent av de ansatte hadde ikke fått opplæring i kjemisk helsefare og 40 prosent manglet avsug for å fjerne forurensning fra blanding og bruk av ulike kjemiske stoffer, for eksempel ved hårfarging. 100 av salongene manglet også allmennventilasjon. – Dette er alvorlig, vi vet at mange i yrket får luftveisplager som i verste fall kan ende med astma. Kontakteksem og muskel- og skjelettlidelser er også vanlige plager for denne yrkesgruppen. Bjerknes opplyser at AT kommer til å følge opp en del av de alvorligste tilfellene med nye tilsynsbesøk i år. Selve kampanjen fortsetter også i år og vil ble forlenget inn i neste år. Arbeidsmiljø nr.2 – 2005

Personvern og cookies