Friskmeldt fra mandag

Tekst: Grethe Ettung (2008)

 

Seks av ti sykmeldte blir friskmeldte fra mandag. Det viser en ny undersøkelse fra NAV. 

I 2006 hadde 336 000 sykmeldinger mandag som friskmeldingsdag. Det er 103 000 flere enn man ville hatt dersom friskmeldingsdagen hadde vært jevnt fordelt gjennom hele uken. Dersom disse 103 000 tilfellene hadde vært friskmeldt én dag tidligere, ville man spart 92 millioner kroner i sykepengeutbetalinger. Etter mandag er onsdag den nest mest brukte friskmeldingsdagen. 13 prosent av de sykmeldte blir friskmeldt på onsdag. Månedsskiftet er også et mye brukt tidspunkt.

Styres av kalenderen
– Dersom det var helsemessige forhold som avgjorde når man ble friskmeldt, så kunne man forvente en jevnere spredning av friskmeldingsdager gjennom hele uken, påpeker Erik Oftedal, direktør i NAV. Han mener det er verdt å diskutere om legers sykmeldingspraksis styres av kalenderen. – Hvis det er slik at enkeltpersoner får en lengre sykmelding enn nødvendig, så er det et unødig sykefravær. Han peker også på at det kan være lettere for en som har gått sykmeldt en stund å komme tilbake på jobb torsdag eller fredag. Vedkommende vil da ofte få en roligere start. – Men det kan også tenkes at noen burde ha vært sykmeldt lenger.

Ny sykmeldingsblankett
Kan en endret sykmeldingspraksis få sykmeldte raskere tilbake i arbeid og samtidig spare det offentlige for store utgifter? I september lanserer NAV en ny sykmeldingsblankett «Vurdering av arbeidsmulighet/sykmelding». Her blir legene bedt om å vurdere om pasienten kan stå i arbeid ved at det tilrettelegges på arbeidsplassen. – Legen kan dermed gi signaler til arbeidsgiver om at sykmelding kan unngås dersom det tilrettelegges for arbeidstaker. Jeg er overbevist om at flere sykmeldinger kan forebygges, sier Oftedal.

Personvern og cookies