Friske med ny metode

Tekst: Turid Børtnes (2002)
Fire store svenske virksomheter har prøvet ut en ny metode for å få ned sykefraværet og øke trivselen på arbeidsplassen. Så langt ser programmet ut til å være vellykket.

Det er forskere ved Karolinska Institutet og en forsikringsorganisasjon i samarbeid med de fire virksomhetene som står bak programmet.

Flere friske
Ved Värö Bruk, som har 370 ansatte, har andelen friske økt med over 13 prosent på ett år. Det vil si at andelen som ikke hadde sykemeldinger siste år har økt fra 44 prosent til 50 prosent. Prosjektkostnadene er tjent inn i løpet av en periode på fire måneder. Selve programmet favner bredt, det omfatter dels direkte tiltak for å bedre arbeidsmiljøforholdene, dels forbedring og utvikling av arbeidsorganisasjonen og forbedring av lederskap og livsstil. Gjennom kartlegging og spørreundersøkelser er de ansattes dårlige helse identifisert, det samme gjelder risikogrupper og -miljøer i virksomhetene og det er satt i verk tiltak i samarbeid med bedriftshelsetjenesten.

Mer egenkontroll
Organiseringen av arbeidet er blitt bedre, blant annet har de ansatte fått mer innflytelse og kontroll over eget arbeid. Det er også satt inn tiltak som omfatter livsstil med godt resultat. Hver fjerde ansatt har forbedret sitt kosthold og sine mosjons- og røykevaner. Hver tredje synes at arbeidet er blitt mindre stressende. Programmet vil bli fulgt opp i tre år fremover, skriver det svenske bladet Arbetsliv.

Personvern og cookies