Friår for alle i Sverige

(2004)

Fra og med 2005 innføres et friår for alle i hele Sverige. Det innebærer at en arbeidstaker kan få fri ett år mot at en arbeidsledig blir tatt inn som vikar for vedkommende.
Ordningen har vært prøvd i noen år i tolv svenske kommuner. Problemet har vært at det er få langtidsledige som er blitt tatt inn som vikarer, slik meningen var. Nå skal ordningen utvides til å gjelde hele landet. Det er den svenske parallellen til Aetat som skal legge forholdene til rette for ordningen. De har foreløpig ikke noen oppskrift på hvordan de skal få bedriftene til å prioritere langtidsledige som vikarer, det er ikke deres oppgave. Svenskt Näringsliv, som er arbeidsgiverforeningen for privat sektor, peker på problemer i forbindelse med ordningen, skriver det svenske nettstedet Arbetsliv. Det er vanskelig å si nei til en ansatt som ønsker å ta et sabbatsår, og det er nesten ikke til å unngå at arbeidsgiver ansetter en vikar som er kvalifisert til arbeidet og fortrolig med arbeidsoppgavene.
Personvern og cookies