Fri til å ta steget fullt ut

Tekst: Grethe Ettung (2007)

– Jeg innså at jeg var kommet inn i et uføre, sier Elin Wyller (47). Hun opplevde egen arbeidssituasjon som uholdbar, og bestemte seg for å gjøre noe som kunne øke arbeidsgleden.  

En sti gjennom en frodig, irrgrønn åker, og ei sol blant florlette sommerskyer, ­tiltrakk Elin Wyllers oppmerksomhet. Hun satt og søkte på nettet etter karriereveiledere som kunne bistå enkeltper­soner som ønsket å endre kurs i jobbsammenheng. – Sollan-siden virket så personlig, den tiltrakk meg umiddelbart. Så jeg fulgte magefølelsen og tok kontakt, forteller Elin

Driv og overskudd
Elin arbeider innen kultursektoren i det offentlige, og har vært på jakt etter annen stilling en stund. – Jeg har søkt flere ulike jobber, men har nok gått meg litt blind i forhold til hvordan jeg på best mulig måte kan utnytte egen kompetanse, erfaring og evner. For Elin har det blitt mer og mer tydelig at hun må finne ut hva det er som driver henne og gir henne overskudd. Stillingen hun har hatt de siste årene har tappet henne for krefter i stedet for å gi påfyll og arbeidsglede. – Jeg ønsket å få en objektiv part til å vurdere evnene og erfaringsbakgrunnen min, og hjelpe meg til å se mitt potensiale og så gå videre derfra. Før det første møtet måtte hun ta en personlighets- og en interessetest, begge relatert til oppgaver i arbeidslivet. – Det tok nærmere tre timer å fullføre testene. Spørsmålene fikk meg til å sette ting i perspektiv, se meg selv utenifra og reflektere over egen opplevelse av meg selv, mine interesser og min situasjon, poengterer hun.

Kunstnerisk side
På møtet ble testresultatene utdypet. – Vi snakket en del rundt hva jeg hittil hadde jobbet med og hvilke arbeidsoppgaver og type arbeidsmiljø som ville kunne bygge opp under mine interesser og verdier. Etter en uke var det tid for et nytt møte. – Det andre møtet var mer praktisk rettet. Vi vurderte mitt potensial og diskuterte konkrete alternativer for hva jeg kunne gjøre videre framover. Blant annet innså jeg at jeg må vektlegge den kreative delen av meg sjøl i større grad. Hittil har den måttet vike for den teoretiske, analytiske delen. – Det var befriende å oppnå denne erkjennelsen, samtidig som det kan være en utfordring å endre kurs totalt, tilkjennegir Elin. – Som en begynnelse kommer jeg til å unngå å søke rent administrative stillinger.

Sterk og trygg
Kunnskapen Elin har fått om egen person, har gjort henne sterkere og tryggere på seg selv, sine evner, interesser og kompetanse. – Det har vært givende å få noen utenfra til å fortelle meg hvor jeg har mine personlige styrker. Jeg vet jeg har valgmuligheter, at det finnes andre løsninger og at jeg ikke trenger å fortsette i det samme sporet. – Overfor en mulig ny arbeidsgiver blir det viktig å legge vekt på det jeg mestrer og hva som motiverer meg, mer enn tall og tørre fakta. – Mitt håp er at også arbeidsgivere vil gjøre seg kjent med og benytte denne typen veiledning og kartlegging av ansattes potensiale. Å ta i bruk kvalifikasjonene og verdigrunnlaget til den enkelte i forhold til felles mål, vil være gull verdt for enhver bedrift. Jeg tror det på sikt vil kunne redusere sykefraværet og bidra til et bedre og mer menneskevennlig arbeidsliv.

Personvern og cookies