Fra NAV til jobb eller skole

Tekst: Grethe Ettung (2011)

Seks av ti brukere som sluttet å være registrert hos NAV i fjor, er nå i jobb. 

De aller fleste oppfatter jobben de har fått som relevant i forhold til jobbønske, tidligere yrkeserfaring og utdanningsbakgrunn, melder NAV.
Mange av arbeidssøkerne har skaffet seg jobb på egen hånd og en del har fått bistand fra NAV.
– Det er positivt at så mange tidligere arbeidssøkere er i jobb, og ikke minst at de opplever jobben sin som relevant, sier direktør for tjenester i NAV, Sven Ove Svensson.

Nedsatt arbeidsevne
Når det gjelder gruppen med nedsatt arbeidsevne, vil en del av dem ha behov for ytterligere helsemessig og yrkesmessig rehabilitering før de eventuelt kan begynne å jobbe eller studere. – Her må NAV hjelpe, slik at den enkeltes muligheter utnyttes best mulig, poengterer Svensson.

Årlige undersøkelser
NAV vil gjennomføre årlige undersøkelser for å kartlegge hvordan det går med dem som ikke lenger er registrert hos NAV. I undersøkelsen foretatt i 2010, og som er rettet mot dem som sluttet å registrere seg hos NAV i løpet 2009, oppgir nærmere sju av ti av de tidligere arbeidssøkerne at det er i jobb. Blant tidligere brukere med nedsatt arbeidsevne, oppgir knapt fire av ti at de er i jobb. Sju prosent i begge grupper oppgir at de er under utdanning.

Relevant jobb
Tre av fire som har kommet i arbeid oppgir at jobben er relevant i forhold til jobbønsket de hadde da de søkte jobb. Sju av ti oppgir at jobben er relevant i forhold til tidligere yrkespraksis, og seks av ti oppgir at jobben er relevant i forhold til utdanningsbakgrunn. Personer som har fått fast jobb, heltidsstilling og/eller jobber i det offentlige oppgir i størst grad at jobben er relevant. Personer med høyere utdanning og personer som har yrkesfaglig utdanning rapporterer i størst grad at de har kommet i en jobb som oppfattes som relevant.

Forskjeller på kjønn og utdanningsnivå
Blant tidligere arbeidssøkere er sannsynligheten for å ha kommet i arbeid høyere for menn enn for kvinner.
– Dette kan forklares med at kvinner langt større grad enn menn opplyser at de er hjemmeværende og/eller har omsorg for barn. Felles for både menn og kvinner, er at sannsynligheten for overgang til arbeid stiger i takt med alder og utdanningsnivå. Jo høyere eller bredere utdanning man har, desto bedre muligheter har man på arbeidsmarkedet, sier Svensson.

Støtes ut på grunn av helseproblemer
På undersøkelsestidspunktet var også flere av de tidligere brukerne blitt registrert hos NAV på ny. Sannsynligheten for dette er høyest for dem med lavest utdanning. Forskning viser at personer med lavere utdanning står i større fare for å bli støtt ut av arbeidslivet på grunn av helseproblemer. Blant annet kan dette skyldes at personer med lavere utdanning ofte jobber i manuelle yrker som gir større slitasje på kroppen.
-Slike yrker kan være vanskelige å kombinere med helseplager, men NAV kan sammen med brukerne kartlegge om andre yrker eller arbeidsplasser kan fungere bedre på sikt, sier Svensson.

Personvern og cookies