Fra Løvebakken til Arbeidsmiljøkongressen

Tekst: Grethe Ettung (2008)
Jan-Paul Brekke, forsker og dr.polit ved Institutt ved samfunns­forskning, tar opp migrasjon og flerkulturelle problemstillinger på kongressen i oktober.
Jan-Paul Brekke er dr. polit fra Universitetet i Oslo, med flyktninger, innvandring og velferd som arbeidsfelt. For mange er han kanskje bedre kjent som representant for Blått parti i underholdningsprogrammet «Løvebakken» på NRK1. På Arbeidsmiljøkongressen skal han imidlertid ta for seg migrasjon og integrasjon, og hvordan politikken utvikles på disse områdene. Blant annet er han opptatt av hvilke vilkår Norge gir flyktninger som kommer til landet. Skal de som kvalifiserer til opphold få bli så lenge de selv ønsker, eller skal de vende tilbake hvis forholdene i hjemlandet tillater det? I en rapport om internasjonale studenter i Norge, tar han opp studentenes muligheter for å bli i landet etter endte studier. I 2001 forsvant kravet om at internasjonale studenter fra fattige land måtte være i hjemlandet i fem år etter studiene i Norge før de kunne søke om arbeid her. Målet var at kompetansen studentene hadde skaffet seg i Norge, skulle komme hjemlandet til gode. – Men nå skal det være lett for kvalifiserte studenter å få seg oppholdstillatelse i Norge. Det eneste som kreves, er at han eller hun skal ha et tilbud om en relevant jobb, sier Brekke.
Personvern og cookies