Fra krise-arbeidsplass til mønsterbruk: Godt arbeidsmiljø løste rekrutteringsproblemet

Tekst: Thor A Nagell (2002)

 

ÅLESUND: For fem år siden var det like før nesten samtlige ansatte ville «flykte» fra arbeidsplassen. Enorme konflikter skapte voldsom uro og tilsvarende rekrutteringsproblemer. I dag er situasjonen motsatt: Et fantastisk arbeidsmiljø har gjort Ålesund sykehjem til en attraktiv arbeidsplass der «alle» gjerne vil jobbe.

For snart fem år siden, da konfliktene virkelig tårnet seg opp på Ålesund sykehjem, ble sykepleier Kari-Ann Røyset (45) ansatt som styrer ved institusjonen. Her er det i alt vel 80 arbeidsplasser hvorav sykepleierne utgjør 22 årsverk. Institusjonen har 80 beboere. Kari-Ann Røyset har tydeligvis gjort de nødvendige grepene. Fra å være en arbeidsplass i dyp konflikt er den nå blitt en ettertraktet institusjon – både for ansatte og beboerne. Det viser ikke bare en, men to arbeidsmiljøpriser institusjonen har fått. I fjor var det Norsk Kommuneforbunds arbeidmiljøpris i Møre og Romsdal og året før Ålesunds kommunes tilsvarende pris.

Tillit er stikkordet
Og brukerundersøkelser dokumenterer meget høy grad av trivsel i den 40 år gamle og tungvinte bygningen. Til tross for trangboddhet og delvis svært dårlige forhold med dobbeltrom og bad og toalett på gangen vil beboerne heller bo her enn å flytte inn i nye, moderne og presumptivt mer trivelige sykehjem. – De siste fire årene har vi satset enormt på arbeidsmiljøet, forteller styrer Kari-Ann Røyset. – Vi gikk gjennom en tøff periode. Vi startet med å lage handlingsplaner der vi satte søkelys på organiseringen. Vi opprettet et trivselsutvalg, jobbet mye med HMS og delegering av ansvar og oppgaver. Dermed la vi grunnlaget for et godt teamarbeid, forteller styreren. Det ble fokusert på kvalitetssikring i alle ledd og i informasjonsflyten. Fleksibilitet og smidighet ble stikkord til fordel for detaljstyring. – Tillit! Tillit er stikkordet. Det jeg så som aller viktigst var å skape tillit hos de ansatte. At de ble trygge på meg som leder. Det skal være en lav terskel for å nå alle lederne her. Det ser jeg på som en forutsetning for å hindre konflikter og skape trygghet og medmenneskelighet. Det skaper et godt, kollegialt klima. At man føler at man blir sett på som verdifull. Med den bemanningen vi har her er alle verdifulle! Ingen er til overs. Alle er viktige, sier styreren med overbevisning.

Alle har ansvar
Ved sykehjemmet har man fokusert på at dersom de ansatte trives vil beboerne gjøre det samme. Og dermed vil sykefraværet gå ned. Og det er nettopp det som har skjedd: – Korttids-sykefraværet har gått kraftig ned. Vi har en del langtids-fravær siden flere av de ansatte har jobbet her hele livet, men korttids-fraværet er veldig lavt. Tillitsvalgt Elin-Karin Hopland (30) har jobbet ved institusjonen i bare to år. Og hun stortrives. – Dette er i utgangspunktet en tung institusjon. Det er tøft å jobbe her av rent praktiske årsaker. Hadde det da ikke vært et godt arbeidsmiljø ville det bidratt svært negativt, sier hun. – Det er en felles holdning her om at alle har en plikt til å bidra til et godt arbeidsmiljø. Trivselsutvalget er meget aktivt og arrangerer sammenkomster, hobby-opplegg, sørger for at alle får en oppmerksomhet på fødselsdager, arrangerer «blå-turer» – turer der «ingen» vet hva som skal skje og turer i skog og fjell. Det blir også gitt ut egen intern-avis. Nå skal det jobbes for å få et solarium og et trimrom på huset, forteller Elin-Karin Hopland.

«Kjære, kjære søster»
– Det å arbeide for et godt arbeidsmiljø koster nødvendigvis ikke penger; det handler rett og slett om å prioritere. Det er grunnleggende viktig, sier Kari Ann Røyset. Så til tross for at vi i utgangspunktet syntes å ha «alle odds» mot oss – en konfliktfylt arbeidsplass og nedslitte og trange lokaliteter – har vi klart å snu negativt til positivt. – Det er en aldeles nydelig opplevelse å få folk hit som sier at de har hørt så mye bra om hvordan vi har det her. Det er som en gave hver gang, smiler styrer Kari Ann Røyset. Og i det vi forlater institusjonen finner vi en lapp på veggen fra en som akkurat har sluttet: «Kjære, kjære søster Kari Ann. Hjertelig takk for kunstglass, blomster, avslutningslunsj og ikke minst fine ord. Jeg er ikke noe god til å si adjø. Det er en av de få situasjoner der jeg blir målløs. Skulle sagt så mye godt om ledelse, omsorgsfullt arbeidsmiljø, åpenhet, adrenalin, respekt, velvilje, kvalitet, krig og kjærlighet. Takk! Hilsen Åse». Når Åses stilling blir utlyst vil det sannsynligvis stå en lang kø av søkere utenfor dørene ved Ålesund sykehjem…

Personvern og cookies