Fra kaos til trivsel

Tekst: Turid Børtnes (2008)
Mange følte at de mistet arbeidsmiljøet og kollegene sine, motstanden mot omstillingen var stor.
Tillitsvalgt i Fagforbundet, Åshild Mikalsen og Berit Tunstad i Norsk sykepleieforbund er sammen med nyvalgt verneombud Stefan Larsen enige i at hjemmetjenesten i Sortland kommune var gjennom et par svært tøffe år før det snudde. Hjemmetjenesten har nå en base og fast møteplass på Lamarktunet. Der treffer de kollegene sine daglig, det gjorde de ikke alltid før. De har gode fasiliteter, kontorer, møterom og kafeteria, det faglige miljøet er blitt større og ressursene blir bedre utnyttet. Siden personalmøter og tilsvarende er lagt inn i turnusen, har alle mulighet til å delta.

Ressursmangel
– Det jobbes godt med kvalitetsutvikling og system, og personalressursene tas godt vare på, mener Berit. – Men utviklingen med stadig sykere og eldre klienter gjør at dette er en tjeneste uten grenser, hvis ingen passer på. Det er for lite sykehjemsplasser, pasientene sendes tidligere hjem fra sykehus og mange har svært sammensatte og kompliserte lidelser. De tre tillitsvalgte etterlyser også flere avlastningsplasser. Åshild synes det er tungt å komme hjem til gamle mennesker på over 90 år som sitter ensomme og isolerte og gråter. De vil på et hjem, men det er ingen ledige plasser. – Det skal være barnehageplasser til alle barn, men politikerne prioriterer ikke de gamle. – Hva tror dere er årsaken til at sykefraværet har gått så mye ned? – Bedre tilrettelegging enn før, vi har gode hjelpemidler og ryggombud som påser at vi bruker riktig arbeidsteknikk. Dessuten jobber vi to og to i mange hjem. Daglige arbeidsplaner og en forutsigbar arbeidsdag teller på pluss-siden, det samme gjør en jevnere fordeling av belastningene. Det er også viktig at de ansatte finner en åpen dør hos ledelsen hvis det er problemer. Men både verneombudet og de to tillitsvalgte fremhever at helgebelastningen fortsatt er for stor, da er det ofte fullt kjør fra en kommer på jobben til en går hjem.

Personvern og cookies