Fra kaos til kontroll

Tekst: Grethe Ettung (2010)

Aud Steiring og Nina Berg ved Arbeidsmiljøsenteret, inviterer til temadag om arbeidsmiljøopplæring, torsdag 15.april.

Arbeidsmiljøopplæring i Norge – søkelys på tilbudskaos og lovkrav, er tittelen på konferansen som går av stabelen 15.april, i Oslo Kongressenter.
– Vi ser et stort behov for å sette fokus på det mangfoldet av tilbud, av svært varierende kvalitet, som finnes på markedet i dag, konstaterer de to seniorkonsulentene i Arbeidsmiljøsenteret, Aud Steiring og Nina Berg.
Arbeidsmiljøopplæringen utgjør en av grunnpilarene i den norske arbeidslivsmodellen.
– Det er et lovpålagt opplæringstilbud som folk må ha for å kunne samhandle på en god måte på arbeidsplassen, påpeker Berg.
– Myndighetene krever en opplæring som koster tid og penger, men kvalitetssikrer den ikke. Dette ønsker vi å debattere på konferansen, sier Steiring.

Dansk utdannings-modell
LO-sekretær Trine Lise Sundnes presenterer intensjonen bak kravene om HMS-opplæring, mens direktør for arbeidstilsynet, Ingrid Finboe Svendsen, orienterer om tilsynets kontroll med kravene.
– Vi vektlegger også opplæring av kursledere, og presenterer blant annet den danske modellen for kvalitetssikring av arbejdsmiljøuddannelser, forteller Berg.
I tillegg vil Anne Grete Skofterød fra HSH, og Carla Botten-Verboven fra Norsk Industri dele sine erfaringer fra henholdsvis opplæring av arbeidsmijøundervisere, og bruk av e-læring i grunnopplæringen.
Det settes av tid til debatt og diskusjon.

Berg og Steiring oppfordrer verneombud, ledere, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og ansatte innenfor HMS/HR/personal og bedriftshelsetjenesten om å melde seg på til dagskonferansen.

Les programmet for konferansen her

Personvern og cookies