Fra kaos til fagutdanning

Tekst: Anne-Lise Aakervik (2009)

 

Aker Piping Technology AS i Verdal har i samarbeid med skole og NAV satt i gang opplæring av unge som faller utenfor utdanning og arbeid. Prosjektet kalles «Bøy av».

Initiativtaker Sidsel Dahl Bjørgvik har tatt utgangspunkt i bedriftens gode IA-erfaringer for å nå ungdommen. Hun er lei av flotte ord og handlingsplaner som ikke blir noe av. Fra ideen ble født i mai 2008 tok det fire måneder før de åtte første ungdommene var i gang med sveiseopplæring hos Aker Piping Technology. – Vi stilte spørsmålene: Hvorfor er det arbeidsledighet i Verdal når bedriftene har stort behov for arbeidskraft? Hvorfor er det så lite dialog mellom skole, NAV og bedrifter? Hva skjer med de unge som ikke fullfører videregående utdanning og ikke kvalifiserer til læreplass? – I møte med skole, kommune og NAV ble vi enige om å gjøre noe sammen, forteller Dahl Bjørgvik som er HMS/produksjonsleder i Aker Piping Technology AS.

Reidar Skansen har allerede tatt to sveisesertifikater og stortrives hos Aker Piping Technology. Sidsel Dahl Bjørgvik er initiativtager til prosjektet «Bøy av».

Godt arbeidsmiljø

Bedriften har et sykefravær under tre prosent, og har det beste arbeidsmiljøet i Akergruppen. Det er de blitt påskjønnet for to år på rad. – Dette var et godt utgangspunkt for at prosjektet skulle lykkes, sier Dahl Bjørgvik. Vi har også 129 rollemodeller som var villige til å være med. Da prosjektet var etablert, ble åtte aktuelle kandidater mellom 18 og 25 år plukket ut til intervju, for blant annet å kartlegge motivasjon. – Vi hadde tenkt å ansette fem av dem, men endte med å gi alle åtte tilbud. Vi kunne ikke si nei. Etter fire måneder har to sluttet, mens en fikk annen jobb. Nylig kom det derfor to nye; ei jente og en gutt. Alle har skrevet kontrakt med Fylkes­kommunen, og er skoleelever/studenter som andre. De får også lønn i studietiden. – Det var viktig for oss at vi kom raskt i gang og at de kom rett ut i jobb med en gang. I samarbeid med NAV er det satt i gang et kvalifiseringsprogram. De har alle fått grunnleggende opplæring i sveising, og har tatt sertifikat i forskjellige teknikker. Etter hvert motiveres de til å ta teori med sikte på et fagbrev. – Vi setter søkelyset på fagopplæringen, og vi utfordrer dem også på punktlighet og sosiale ferdigheter. De faglige lederne er selvsagt sterkt involverte og deltagerne har faddere. Skjer det noe utover det faglige, følger NAV veldig tett opp. – Det er viktig at arbeidsgiveren får støtte i form av en koordinator som kan kontaktes; en de kan stole på når det er behov for hjelp, sier Monica Øren, som er prosjektets saksbehandler i NAV. – Dette er en arbeidsgiver som har jobbet grunnleggende med delmål 1 i IA-avtalen. Derfor kan de også se hva som trengs for å nå delmål 2. Her ligger det mye kunnskap i bunnen, likevel er det viktig at vi hjelper til med å koordinere virkemidlene fra NAV.

Bygger selvtillit

Terje Formo er leder i produksjonen og fadder for to av guttene i «Bøy av». – Vi leverer på kvalitet og har ikke råd til å mislykkes. Derfor er det ekstra viktig med god oppfølging, som skal sørge for at de blir dyktige sveisere. Det er viktig med en langsiktig plan, men allerede nå står flere av deltagerne ute i produksjonen og sveiser for kundene våre, sier Formo stolt. Han sier at deltagerne gir gode tilbakemeldinger, men innrømmer at det er en krevende jobb. – Gruppen må kanskje motiveres litt ekstra siden flere mangler teorien. De har en annen ballast, og trenger å få på plass selvtillit. Det er jo en sjanse å ta, vi risikerer å belaste arbeidsmiljøet, men alle er med på dette, sier han. – Hva skal til for at dere lykkes? – Sitter vi igjen med en eller to som har gått gjennom opplæringen, så har vi jo lykkes. I tillegg er det viktig at vi skaffer oss erfaring, og får til en arena der vi samarbeider godt med NAV. Vi håper jo at dette kan bli en modell for andre bedrifter og kommuner, sier Sidsel Dahl Bjørgvik.

Personvern og cookies