Fra deltid til heltid

(2007)
Rundt 30.000 deltidsansatte i kommunene vil gjerne jobbe mer enn de gjør, melder Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiver­organisasjon, KS.
KS mener at heltidsstillinger er viktig for å sikre god kvalitet på tjenestene. Heltid, eller store stillingsstørrelser, ­sikrer bedre kontinuitet på arbeidsplassene, et bedre arbeidsmiljø og en mer stabil personalgruppe. Dette vil både brukerne og de ansatte tjene på. Lederne vil bruke mindre tid på administrasjon og få mer selvgående personalgrupper. Rapporten «Hva gjør norske kommuner med deltid», utarbeidet av Fafo/2007, viser at i 64 prosent av kommunene har heltidsstillinger kontra deltidsstillinger vært behandlet i kommunestyre, bydelsutvalg eller i formannskap, og 63 prosent sier at det er fattet en beslutning om å redusere omfanget av deltid. Mange kommuner har innført ulike ­former for fleksible arbeidstidsordninger og turnuser som kombinerer en begrenset hovedturnus med en andel ekstravakter for å oppnå fulle stillinger. De ansatte deltar aktivt og fordeler ­vakter med ulik belastning mellom seg. I rapporten vises det til en del motstand blant ansatte og tillitsvalgte mot å­ ­innføre hyppigere helgearbeid, jobbe flere steder og utvide jobbinnholdet. Slike endringer krever involvering og et godt samarbeid partene imellom. Der hvor både arbeidstaker og arbeidsgiver har sett på dette som ønskelig, har tiltakene gitt resultater.
Personvern og cookies