Fortsatt nedgang i sykefraværet

(2005)

Sykefraværet i Norge fortsetter å synke. Nedgangen skyldes i større grad at fraværene blir kortere enn at de blir færre, melder Statistisk sentralbyrå. Sykefraværsprosenten gikk ned fra 7,2 i andre kvartal 2004 til 6,3 i andre kvartal 2005. I forhold til årets første kvartal sank sykefraværet med 0,8 prosentpoeng. Langtidsfraværet faller mer enn korttidsfraværet. – Dette er gledelig. Kampen mot det høye sykefraværet har vært en suksess, og vil føre til at færre trenger rehabiliteringspenger og uføreytelser framover, sier arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten i en pressemelding. Nedgangen fra andre kvartal 2004 til andre kvartal 2005 var på 12 prosent. Det totale fraværet gikk ned med 10 prosent sammenliknet med andre kvartal 2001 da avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått. Nedgangen i det legemeldte fraværet er størst i virksomheter som har vært IA-virksomheter siden før 2003. Nedgangen er, som i forrige kvartal, størst i bygg- og anleggsvirksomhet. Også industri og bergverksdrift og transport og kommunikasjon hadde relativt stor nedgang. Offentlig administrasjon og undervisning hadde lavest nedgang i sykefraværet. Også dette kvartalet er nedgangen størst i Østfold med 1,4 prosentpoeng. Finnmark har også stor nedgang med 1,3 prosentpoeng. Minst nedgang er det i Rogaland med 0,6 prosentpoeng. Nivået på sykefraværet er lavest i Rogaland med 4,9 prosent og høyest i Finnmark med 8,2 prosent. Arbeidsmiljø nr. 6-2005

Personvern og cookies