Fortsatt ­lønnsforskjeller

Tekst: Turid Børtnes (2009)

Lønnsforskjellene i Norge fortsetter å øke, men økningen er moderat og ulikhetene mellom menn og kvinners lønn begynner så smått å jevne seg ut. Dette går frem av en forsk­ningsrapport ved Institutt for samfunnsforskning som tar for seg lønnsutviklingen blant de best lønnede, sammenlignet med gjennomsnittslønnene i perioden 1995-2006. I denne perioden har forskjellen mellom de 5 prosent best lønnede og gjennomsnittet økt litt, ca 5 prosent, skriver forskning.no. Ikke overraskende er det flest menn blant de høyest lønte, men det er en tendens til en viss utjevning. I 1995 var 6 prosent av topplønnsmottakerne kvinner, denne andelen hadde økt til 11 prosent i 2005. Forskerne knytter økningen i lønnsforskjellene opp mot lønnsomhet i næringslivet. Kortversjonen er at bedre økonomiske tider fører til økte forskjeller.

Personvern og cookies