Fortelling om en grotid

Tekst: Grethe Ettung (2008)

– Jeg er opptatt av hvordan jobbe for at det skal gro rundt meg, fastslår Ståle Dokken, forfatter av boka «Å få folk med – En fag­fortel­l­ing om organisasjonsendring».

Boka er en fagfortelling om kreativ ledelse, og om hvordan organisasjonsendringer ikke er et produkt av utredninger og endringsprosesser, men heller en konsekvens av helt ordinære samtaler mellom mennesker. – Kilden til forandring ligger i interaksjonen mellom menneskene, hevder Dokken. Selv har han 30 års erfaring fra organisasjonsarbeid og politikk, fra fagforeningsformann og landsmøtevalgt sekretær i AUF, til personlig sekretær for statsminister Gro Harlem Brundtland og leder for Arbeiderpartiets Forum For Rock. I dag leder han organisasjonsavdelingen i LO.

– Jeg skriver ikke om en kamp mot vindmøller, men om organisasjonsenergi, konstaterer Ståle Dokken, forfatter av boka «Å få folk med – En fagfortelling om organisasjonsendring».

Skeptisk til konformitet

I boka presenterer Dokken konkrete eksempler fra organisasjonslivet, og mener erfaringene han har gjort seg vil være gjenkjennelige for andre som utøver ledelse, uavhengig av arbeidssted. I organisasjoner forekommer det komplekse prosesser mellom mennesker. Ledelse av organisasjoner er ikke styrmannskap, men kommunikasjonsarbeid med klare innslag av betinget improvisasjon, skriver Dokken i boka si. Han er skeptisk til det å skape standarder for ledelse. – Det er det samme som bevegelse mot konformitet. Systemer og rutiner er kun hjelpemidler vi bruker i organisasjonsarbeidet, de er ikke organisasjonen.

Vektlegger egne erfaringer

Organisasjonsforsker Stig Johannesen (NTNU) er redaktør for bokserien som skal omhandle kompleksitet og ledelse i organisasjoner, og hvor Dokken sin bok foreløpig er den andre i rekken. Johannessen gjør et poeng av at Dokken har skrevet boka utifra eget perspektiv, og benyttet egne erfaringer som informasjonskilde, noe som er uvanlig innen organisasjonsforskning. – Litteraturen er full av modeller og oppskrifter på hva som bør skje, mens her får vi beskrivelser av hva som faktisk foregår, og Dokkens forståelse av det som finner sted. At boka også trekker veksler på kompleksitetstenkningen, gjør den til den første i sitt slag i Norge. Denne typen tenkning setter det mellommenneskelige samspillet med arbeidsglede, kreativitet, uro og engstelse i fokus. Reiulf Steen undret i sin omtale av boka, om Dokken hadde tenkt å gjøre Einar Gerhardsens «Tillitsmannen» overflødig. – Vi trenger en oppvekker som denne boka, og jeg håper du gjentar bedriften om en ti års tid, kommenterte han.

Personvern og cookies