Førstehjelp ved selvmordsfare

Tekst: Turid Børtnes (2006)

 

Årlig dør det dobbelt så mange ved selvmord her i landet som i bilulykker. Det viser seg at selvmordsrisikoen er større i enkelte yrkesgrupper, særlig de som er utsatt for store følelsesmessige påkjenninger.

Nå skal Statens arbeidsmiljø­institutt (STAMI) holde kurs i hvordan arbeidsgivere, kolleger, helsepersonell og andre fagfolk skal kunne hjelpe ved akutt selvmordsfare. Kurset, som arrangeres i samarbeid med VIVAT, holdes i slutten av oktober. Svært mange av de som be­går selvmord er i yrkesaktiv alder. – Utsatte yrkesgrupper er blant annet leger, sykepleiere, skogsarbeidere og politifolk, opp­­lyser overlege Ingrid Sive­sind Mehlum ved STAMI.

Følelsesmessige belastninger
– Det er flere årsaker til dette, særlig tror vi at arbeidsforhold som medfører psykiske be­­lastninger spiller en rolle. Eksempler på dette kan være tungt ansvar, vanskelige kon­flikter, stadige omstillinger, stress og sterke følelsesmessige påkjenninger og arbeid hvor en må forholde seg til menneskelig lidelse. Yrker der en jobber alene hele uka, slik som skogsar­beidere ofte gjør, kan også være utsatt. Skal selvmordstanker og selvmordsatferd oppdages og forhindres, er kunnskap om forebygging avgjørende.

Arbeidsplassen viktig
Arbeidsplassen er en viktig arena i den sammenheng, dårlige arbeidsforhold, for eksempel mobbing, øker faren for selvmord. Samtidig er dette et sted hvor store personlige problemer kan bli synlige for omverdenen, fordi arbeids­plassen stiller krav til den enkelte arbeidsevne og tilste­deværelse. Personer som har ansvar for personalsaker, HMS-arbeid og tillitsmannsapparatet vil kunne oppdage at noen av de ansatte sliter med problemer. Høstens kurs er beregnet på disse grup­pene i tillegg til helse- og sos­ialarbeidere, politifolk, kirke­lig ansatte, skoleansatte, ambu­lansepersonell og tilsvar­ende. Kurset tar for seg tolkning av risikosignaler, hvordan en kan nå frem til personer som er i risikosonen, vurdering av akutt selvmordsfare, gjennomføring av en krisesamtale og bruk av nære ressurser i krisehjelp.

Personvern og cookies