Første kvinnelige riksmekler

Tekst: Grethe Ettung (2009)

 

– Det er flott å få en kvinne som riksmekler, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim i en kommen­tar til at Kari Gjesteby er utnevnt i dette viktige embetet.

– Det er helt uproblematisk at Gjesteby har bakgrunn fra LO-forbundet Norsk Tjeneste­mannslag (NTL). Vi kan ikke snakke om en politisering av stillingen. Kari Gjesteby vil måtte opptre nøytralt, noe som er avgjørende for å kunne gjøre en god jobb. Jeg regner med at hun er profesjonell i så måte, og at en bakgrunn som fagorganisert i ikke vil være til hinder for det, sier Kvalheim.
Kari Gjesteby er ny riksmekler.

Viktig å oppnå tillit

Kari Gjesteby overtar jobben etter riksmeklingsmann Svein Longva som døde i vår. – Det er på tide med en kvinne i denne stillingen, og jeg håper hun vil greie å styrke meklingsinstituttets rolle. Riksmekleren har som hoved­oppgave å mekle i interesse­­tvister mellom partene i arbeidslivet, og komme fram til forslag som partene kan enes om. – I en slik rolle er det viktig å være lyttende, og evne å oppnå tillit hos begge parter, både hos arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Mekleren må ikke ha preferanser i noen retning, og skal heller ikke blande seg direkte inn i forhandlingene, men makte å tydeliggjøre alvoret i situasjonen, hevder Kvalheim.

Beskikket som riksmekler

Kari Gjesteby ble i statsråd 21. august, beskikket som riksmekler for perioden 1. september 2009 til 31. august 2012. Hun må leve med tittelen riksmeklingsmann enn så lenge, men i Regjeringens forslag til ny arbeidstvistlov er embets­tittelen endret til Riksmekler. Gjesteby kommer fra jobben som direktør i Norges Bank. Tidligere har hun også vært medlem av rikslønnsnemnda. Hun har innehatt en rekke politiske stillinger, og hun var handels- og skipsfartsminister i 1981.

Personvern og cookies