Forskjell på ledere og ansatte

Tekst: Turid Børtnes (2003)
MMIs og Senter for seniorpolitikks undersøkelse om arbeidsglede og arbeidsmiljø viser at det er en viss forskjell på hva ansatte og ledere mener er viktigst for å skape trivsel på jobben.

Hele 87 prosent av de ansatte mener at arbeidsmiljøet er den viktigste faktoren for å skape arbeidsglede, mens bare 57 prosent av lederne mener det samme. MMI har spurt et representativt utvalg på 1.000 ansatte ved norske bedrifter og 575 ledere om hva som skaper arbeidsglede og trivsel og hva de legger i slike begrep. De som svarte selv kunne formulere egne svar, og det er derfor en del svar som dekker omtrent samme forhold eller er nær beslektet. Ansatte og ledere er ganske enige når det gjelder interessante arbeidsoppgaver, det legger omtrent en tredjedel i begge gruppene stor vekt på. Lønn spiller en vesentlig rolle for bare 8 prosent av oss, og bare for de ansatte. Ingen ledere mener at lønn har noen betydning for arbeidsgleden.

– Ganske enige likevel
8 prosent av lederne mener til gjengjeld at bedriftstilhørighet er viktig, men det mener ingen av de ansatte som er blitt spurt. For øvrig legger de spurte vekt på forhold som å ha en jobb en man liker og mestrer, godt samarbeid, dyktige ledere, å bli sett og tatt på alvor og åpenhet og kommunikasjon mellom ledere og ansatte som vesentlige faktorer for arbeidsglede. Direktør Erik Dalen i MMI mener at forskjellene ikke er oppsiktsvekkende siden deltakerne i undersøkelsen selv har kunnet velge svaralternativ og utforme svarene selv. Mange av svarene er relativt like og overlapper hverandre til en viss grad. Som eksempel nevner han kundetilfredshet som samsvarer med arbeidsmiljøtilfredshet. At 57 prosent av norske ledere mener at arbeidsmiljø er den viktigste faktoren for arbeidsglede er en høy skåre uansett.

Personvern og cookies