Forsikring mot utbrenthet

Tekst: Turid Børtnes (2002)

Det er mulig å forsikre sine ansatte mot utbrenthet og psykiske overbelastninger dersom de blir rammet av konflikter, oppsigelser eller trakassering på jobben.
Et forsikringsselskap, Skandia Lifeline tilbyr norske bedrifter å forsikre ansatte mot livskriser. Det er meningen at hjelpen skal komme raskt, innen ett døgn etter at de er blitt syke. Tall viser at psykiske lidelser er det som øker raskest som årsak til sykefravær. – Vi tror det vil være et økende behov fremover for å kunne gi slik krisehjelp. Stadig flere rammes av utbrenthet, samtidig øker sykemeldingene på grunn av psykiske lidelser, sier markedssjef Harald A, Korseberg i Skandia Lifeline til Dagbladet. Fagfolk innenfor området er ikke helt enige om hvordan de skal se på tiltaket. Noen mener at en slik forsikring bare vil komme en liten gruppe arbeidstakere i store bedrifter med god kriseberedskap til gode, andre mener det kan være positivt hvis det blir et av flere tiltak for å forebygge stress og utbrenthet på jobben. Enkelte mener også at det er betenkelig å sykeliggjøre noe som kan være naturlige reaksjoner i stedet for at det gjøres noe aktivt med arbeidsforhold som fremkaller slike plager.
Personvern og cookies