Fornøyde passasjerer gir fornøyde bussjåfører

Tekst: Grethe Ettung (2011)

Busselskapet Aarhus Sporveje i Danmark har forbedret sjåførenes arbeidsmiljø.

En rekke initiativ har bidratt til å forbedre arbeidsmiljøet for sjåførene, melder danske Videncenter for arbejdsmiljø.

Trivsel i bussen
I 2006 tegnet en trivselsundersøkelse blant sjåførene i selskapet i 2006 et meget dystert bilde av de ansattes manglende arbeidsglede. Det ble startskuddet til en rekke proajekter for å forbedre trivselen og forholdet til passasjerene. Og det har virket.
– Den generelle opplevelsen er at det har vært en markant endring. Tonen mellom sjåfører og passasjerer, og mellom sjåfører og ledelsen i selskapet, er blitt bedre, forklarer HR-sjef i busselskapet, Bjarne Larsen.

Stoltheten tilbake
Et av virkemidlene har vært prosjektet «Positiv energi smitter», som skulle skape bedre kontakt mellom medarbeidere og ledelse. Samtidig har selskapet oppfordret passasjerene til å rose sjåførene, både personlig og via sms, når de har hatt en god bussopplevelse.
– Vi får 500-600 sms’er om måneden, som blir sendt direkte til de respektive sjåførene. På statusmøtet ble det understreket at dette har bidratt til å gjenskape noe av stoltheten ved å være bussjåfør, sier Bjarne Larsen.

Glade kunder
Også passasjerene kan merke effekten av de forskjellige prosjektene. En nylig undersøkelse viste at hele 83 prosent av 5000 kunder enten var tilfredse eller meget tilfredse med sjåførenes kjøring. Samtidig var 88 prosent tilfredse eller meget tilfredse med bussjåførenes imøtekommenhet.
– Det gode samspillet med passasjerene er helt avgjørende for de ansattes trivsel. Samtidig handler det naturligvis også om at den gode stemningen i bussen bedrer kvaliteten av produktet vi leverer. Det har stor betydning for busselskapets konkurranseevne, understreker Bjarne Larsen.

Personvern og cookies