Fornøyd sjef

Tekst: Grethe Ettung (2007)

 

– Prosessen utløste tanker og konkrete handlinger som penset oss inn på nye spor, sier avdel­ingssjef Jostein Nilsen Mælan. 

Sjef ved Markedsavdelingen på Meteorologisk institutt, Jostein Nilsen Mælan, er godt fornøyd med arbeidet som er blitt gjort ved avdelingen. – Anne-Grete Skofterød hadde en fantastisk evne til å ansvarliggjøre hver enkelt av oss. I tillegg vektla hun at det skulle være høyt under taket, at folk skulle få anledning til å komme med det de hadde på hjertet. Samtidig ga hun oss noen verktøy og nye måter å tenke på i tilknytning til de utfordringene vi sto overfor på vår avdeling. Opplegget til Anne-Grete var starten på noe som vi sjøl måtte gå videre med. Mælan og kollegene hans jobber fortsatt med arbeidsmiljøet. – Vi har fått større aksept og forståelse for hverandres arbeidssituasjon, vi er blitt flinkere til å dra i samme retning og til å rose hverandre. – Samtidig må vi være bevisste på at vi er en servicebedrift som er til for kundene våre, vi skal selge meteorologiske tjenester og pro­dukter. Et godt arbeidsmiljø er en premiss for at vi skal klare denne jobben på en god måte. Mælan fikk gode tilbakemeldinger fra de ansatte som hadde hatt en-til-en-samtaler med Anne-Grete. Selv hadde han en oppsummeringssamtale med henne. – Hun ga meg nyttige tilbakemeldinger i tilknytning til min lederstil, og i tillegg fikk jeg tips om hvordan vi kunne jobbe videre. Neste uke reiser avdelingen til Tallin. – Vi skal være der i tre dager og skal blant annet jobbe med en mål- og strategi­plan for avdelingen, en prosess det er skapt store forventninger til, konstaterer Mælan.

Personvern og cookies