Fornøyd med samarbeidet

Tekst: Turid Børtnes (2003)

 

– Samarbeid om en felles kjemikaliedatabase ser vi som svært positivt, det bør kunne utvikles videre til andre deler av HMS-området, sier Kjell Stordalen, sekretariatsleder for Kommunenes Sentralforbund (KS) i Vestfold.

KS i Vestfold var medarrangør for seminaret om interkommunalt samarbeid på kjemikalieområdet som ble holdt i Larvik i siste halvdel av mars.. Stordalen er fornøyd med at arbeidet er kommet så godt i gang i Vestfold. Alle kommuner bortsett fra et par som har laget egne løsninger, samt fylkeskommunen er med i samarbeidet. KS har stilt ressurser til disposisjon for prosjektet som Stordalen mener det er et stort behov for. Området er viktig og vanskelig å jobbe med og mange kommuner har mye ugjort på området kjemikaliestyring. – Nå er et temaet satt på dagsordenen. Vi tror at et samarbeid vil gi prosjektet økt kvalitet, det vil bety effektivisering på området og det vil ikke minst gi økonomisk gevinst. Alt dette er stikkord som vi er opptatt av i KS. Stordalen ser ikke bort fra at det kan bli aktuelt for andre kommuner utenfor Vestfold å gjøre noe lignende, det var i hvert fall stor interesse for tiltaket på seminaret.

Personvern og cookies