Fornøyd med Forsvaret

(2005)

 

Forsvaret fikk pålegg om å forbedre hele åtte sentrale områder innen helse, miljø og sikkerhet etter at Arbeidstilsynet hadde tilsyn ved fem avdelinger i 2001.

Nå har AT sagt seg fornøyd med arbeidene som er gjort og avsluttet saken. Det er en omfattende jobb som har tatt flere år. Arbeidstilsynet fant mangler ved HMS-systemer, heving av HMS-kompetansen, hensyn til arbeidsmiljø under omstilling, organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø, Forsvarsstabens eget arbeidsmiljø og forhold mellom arbeidsmengde og bemanning. Det siste pålegget hadde frist for utbedring 1. februar i år og nå har Arbeidstilsynet meddelt forsvarssjefen og Forsvarsstaben at de synes innsatsen har vært svært god, skriver Forsvarsnett. Forsvaret selv har ingen planer om å gå løs på slike skippertak igjen, men akter å følge opp HMS-arbeidet jevnlig. Nå skal det blant annet bli mulig å ta 80 studiepoeng på området gjennom et samarbeid mellom Universitetet i Tromsø og Forsvarets skolesenter. HMS skal også gå inn som en naturlig del av de militære utdanningene. Arbeidsmiljø nr.3 – 2005

Personvern og cookies