Forlater vervet som toppleder i YS

Tekst: Grethe Ettung (2006)
Randi G. Bjørgen (59) har takket av som leder for Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund – YS. 
– Jeg har opplevd veldig mye varme i dag! Onsdag 11. oktober var Randi G. Bjørgens siste dag som leder av YS, etter å ha sittet i ti år. Det var ingen mangel på gode ord og rosende omtale. Hun synes selv det har vært ti utrolig krev­ende år, men også særdeles spennende år. – Krevende fordi det har skjedd veldig mye i arbeidslivet som stiller store krav til oss som organisasjon, som for eksempel en omstillingstakt vi ikke har vært i nærheten av tidligere, fusjoner og organisasjonsendringer.
Kjemper på mange fronter
– I organisasjonslivet bruker vi mye ressurser på å forsvare og bevare allerede opparbeidede rettigheter, jeg hadde ønsket meg mer rom for videreutvikling, påpeker Bjørgen. Som YS-leder hadde hun håpet på en mer fredfylt tid med en rød-grønn regjering ved roret, men den gang ei. Dette understreket hun også i sin åpningstale til YS-kongressen: – At regjeringen gjorde et forsøk på å bryte IA-avtalen, undrer meg. IA-avtalen er unik fordi den forplikter alle partene i arbeidslivet. Derfor skulle regjeringen gjort det stikk motsatte: slått seg på brystet og erklært at dette samarbeidet er vi stolte av og det vil vi videreføre. I denne sammenhengen er hun også opptatt av hva som skjer i Danmark og Sverige. – Nabolandene våre har nå fått regjeringer som ikke akkurat bærer arbeidstakerorganisasjonene fram. – Vi må kjempe hver eneste dag, på flere fronter. Da Bjørgen tiltrådte som YS-leder for ti år siden hadde hun satt seg to klare mål: YS skulle bli medlem i internasjonal fagbevegelse, og YS skulle bli mer synlig. – Dette har vi klart. YS er medlem i både nordisk, europeisk og internasjonal fagbevegelse. YS er en organisasjon hvor medlemsforbundene har en sterk selvråderett, noe som byr på utfordringer. YS er også partipolitisk uavhengig, men det betyr ikke at organisasjonen ikke skal ta stilling til politiske spørsmål. – Vi har blitt en synlig og kraftigere samfunnsaktør. – Men du verden, det har krevd sin kvinne, kommer det kontant.

Roe langsomt ned
– Disse to dagene som YS-kongressen har vart, har vært superaktive. Og så er det plutselig slutt! – Det er viktig å være oppmerksom på denne overgangen. Jeg må roe langsomt ned, sier Bjørgen, nærmest som en oppfordring til seg sjøl. – Jeg er nysgjerrig og utålmodig av natur, og vil nok savne det å være en del av alt som foregår. Ikke minst vil jeg savne med­arbeiderne mine. De er så utrolig fine. Det vil bli tungt. Men det er ingenting som tyder på at Randi G. Bjørgen nå skal ta livet helt med ro. – Jeg sitter i Statens seniorråd fram til 2009, og fortsetter som nestleder i styret i Arbeidsforskningsinstituttet (AFI). Og jeg vil følge opp YS sine prosjekter i Sør Afrika. – Ellers gleder jeg meg til å få mer tid sammen med mann, barn og barnebarn, gå turer, lese – ikke bare faglitteratur, og ikke minst: ha tid til den gode, lange venninnepraten over en kaffelatte. Randi G. Bjørgen har vært YS-leder i 10 år, leder av KFO i ni år og før det nestleder i KFO. Hun er opprinnelig utdannet bioingeniør.

Personvern og cookies