– Forlang YL-informasjon

Tekst: Turid Børtnes (2006)

 

Arbeidstilsynet anbefaler på det sterkeste at brukere av løsemiddelholdige produkter ber om informasjon om produktets YL-gruppe når de handler slike stoffer, og at leverandørene fortsatt beregner og opplyser om YL-tall.

Inntil 1. juli i fjor hadde Norge en egen forskrift med krav om at produkter som inneholder løsemidler skulle YL-merkes. YL vil si den luftmengde som er nødvendig for å fortynne løsemiddeldampene til et forsvarlig nivå under administrativ norm. YL-gruppe beregnes ut fra løsemiddelets fordampningsevne og gir en pekepinn om behovet for ventilasjon. – Men som en følge av EØS-avtalen er nå forskriften opphevet, og det er ikke lenger anledning til å merke med YL-gruppe på selve fareetiketten, opplyser overingeniør Elizabeth Ravn i Direktoratet for arbeidstilsynet. YL-merkingen er svært godt innarbeidet i Norge som et verktøy som gjør det enkelt for brukeren å velge det produktet som avgir minst løsemidler. Mange er redde for at bortfallet av denne ordningen kan få betydning for omfanget av fremtidige løsemiddelskader. Elizabeth Ravn opplyser at det fortsatt er fullt mulig å merke emballasjen med YL-tall og det samme gjelder databladene, men denne merkingen skal som sagt ikke stå på selve fareetiketten. Grunnen til det er at det er krav om lik merking innenfor hele EU-området. Ravn har inntrykk av at både produsenter og leverandører av løsemiddelholdige produkter er positive til fortsatt YL-merking, det gjelder blant annet malingsprodusenten Jotun. Arbeidstilsynets anbefaling om en videreføring av YL-merkingen er gjort i samarbeid med partene i arbeidslivet. Arbeidsmiljø nr. 1- 2006

Personvern og cookies