Førjulstrivsel på arbeidsplassen

Tekst: Kari Flaata Halling (2008)
Førjulstiden er trivelig på ASVO Kongsberg AS, en bedrift som har som målsetting å sysselsette yrkeshemmede. Glade arbeidstakere er i full gang med å pakke julekurver, som bugner av fristende fersk frukt og andre godsaker.

– Vi pakker skolefrukt, et rent pakkeoppdrag for Bama. Pakking av jule/gavekurver og «jobbfrukt», er våre egne produkter, der vi kjøper inn alt som trengs, pakker og kjører ut til kundene. For tiden lages 413 fruktkurver pr. uke, eksklusive julekurver, frukt til kurs/møter og skolefrukt. Dette er en økning på 35 prosent fra i fjor. Vi har fått nytt kjølerom og er i gang med å gjøre i stand nytt pakkerom, forteller Ingunn Brekke, ansvarlig for fruktpakkingen. Ingunn er også driftsleder for de fire kantinene ASVO-Kongsberg AS driver.

 

20-års jubileum

– Mange bedrifter har konfekt som julegaver. De to siste årene har vi også laget speke-, oste- og fiskebrett (gravlaks/røkelaks), populære firmagaver til jul. Det er en avdeling hos oss som lager brettene, men vi pakker det folk vil ha, kjører ut eller folk kan hente selv om de ønsker det, sier Jane Midtbø, daglig leder for ASVO- Kongsberg AS. ASVO ble startet i 1988 og var opprinnelig et arbeidsmarkedstiltak. Bedriften hadde som mål å sysselsette yrkeshemmede, deriblant mange psykisk utviklingshemmede. Dette er videreført til ASVO-Kongsberg AS: – Selv om vi gikk bort fra at ASVO bare var ett tiltak, valgte vi å beholde navnet. I dag er vi tiltaksarrangør for tre avdelinger: Avdeling for arbeid og bistand (AB), avdeling for arbeidspraksis (APS) og avdeling for varig tilrettelagt arbeid (VTA). Sistnevnte var det som tidligere het ASVO, forteller Jane og legger til at i år hadde bedriften 20 årsjubileum, som ble feiret i juni med weekendtur til Langesund for alle arbeidstakere og personalet. Et vellykket arrangement med båttur, besøk i badeland, festmiddag og dans. For byens befolkning var det åpen dag, og mange var innom den betydningsfulle bedriften. 

 

Tre avdelinger

På VTA kan både personer på yrkesrettet attføring og personer på andre offentlige ytelser få hjelp til å avklare jobbmuligheter og videre yrkesvalg. Foruten kantiner og cateringvirksomhet, har avdelingen faste transportruter med egne biler, vaskeri, de driver med makulering av papir, utfører vaktmestertjenester og har diverse monterings- og sorteringsoppgaver for bedrifter. Utover høsten har det vært mye å gjøre med vedproduksjon på utegruppa. APS-avdelingen gir et tidsbegrenset tilbud til de som i en periode har vært uten arbeid og er usikre på egen arbeidsevne. Avdelingen har et godt utstyrt EDB rom og verksted for trearbeid, der det produseres og selges hagemøbler, utfreste treskilt, postkasser i villmarkspanel og annet på bestilling. Avdelingen har også verksted for sykkelreparasjoner og kan tilby rimelige sykler i tipp, topp stand. APS driver brukt­butikk/gjenbruksstasjon på «Røysa». AB er et arbeidsmarkedstiltak som skal hjelpe attføringssøkere til å få og beholde et arbeid i det ordinære arbeidslivet.

 

Godt arbeidsmiljø

– Pr. i dag sysselsetter vi ca. 90 personer, men alle er ikke på lønningslista hos oss. VTA har 40 uføretrygdede arbeidstakere. På AB får 24 nødvendig bistand på sin egen arbeidsplass. To tilretteleggere er tilknyttet AB. APS har 14 faste plasser. I tillegg har vi for tiden 12 hospitanter inne, forteller Jane og legger til at personalsiden teller 26 ansatte. – En vanlig bedrift har ett produkt eller en tjeneste som de er spesialister på. Så ansetter de personer for å gjøre jobben. Hos oss er det omvendt. Vi får folkene i fanget, og så må vi finne jobber som passer. Veldig morsomt og utfordrende. For øvrig samarbeider vi med byens bedrifter og kommunen. Jane er opptatt av å ivareta et godt arbeidsmiljø. Snart er det jul, og tradisjonen tro blir det julegrøt med mandel på kantina for de som er på jobb. Det blir julebord for alle som har anledning og lyst.

 

Fakta om Asvo- Kongsberg AS:

ASVO- Kongsberg AS er et aksjeselskap, der Kongsberg kommune eier alle aksjene. Bedriften mottar stats- og kommunetilskudd. Bedriften er et arbeids- og attføringssenter for yrkeshemmede som har vansker med å få jobb i et ordinært arbeidsliv. ASVO står for: Arbeid, Service, Vekst og Opplæring. Det gis tilbud om tilrettelagt opplæring og arbeid, arbeidspraksis og arbeidsutprøving. Bedriften har et nært samarbeid med NAV Kongsberg (tidligere Aetat), som står for inntak til alle avdelingene.
Les mer om varer og tjenester som tilbys: www.asvo-kongsberg.no
Mange såkalte » vektstbedrifter» er å finne på nettet. Nettstedet www.asvl.no lister opp en del bedrifter som er medlem av Arbeidssamvirkenes Lands­forening ( ASVL).
På www.prego.no er det 353 registrerte firmaer som driver attføring.
Alle som ønsker å jobbe på denne type bedrifter, må henvende seg til Aetat.

Personvern og cookies