Forhandlere av småelektronikk kontrolleres på nytt

(2010)
Fylkesmannen og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) kontrollerer nå en rekke forhandlere av elektriske og elektroniske produkter i 11 fylker. – Vi sjekker at forhandlerne har et godt mottakssystem, at EE-avfallet oppbevares forsvarlig og er sikret mot tyveri og at forhandlerne informerer om at de tar imot elektronikk, sier avdelingsdirektør Marit Kjeldby i Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif, tidligere SFT). Utlekking av miljøgifter fra kasserte elektroniske og elektriske produkter kan skade miljøet, dersom avfallet ikke håndteres riktig. – Nordmenn er generelt flinke til å levere inn EE-avfall slik at det får en god miljømessig behandling, men vi er for dårlige til å levere inn småelektronikk. Derfor er det viktig at butikkene følger plikten de har til å informere om at kundene kan levere utgåtte elektroniske og elektriske duppeditter gratis, påpeker Kjeldby.

Personvern og cookies