Forflytningsteknikk og etikk

Tekst: Turid Børtnes (2003)
90 ansatte i pleie- og omsorgssektoren, på sykehus og i boligtjenesten i Vestfold samlet seg i sommer i Larvik for å lære av hverandre og en ekspert på forflytningsteknikk. Det var det praktiske pleiearbeidet som læringsarena særlig innenfor ergonomi og forflytning som sto på dagsordenen.

– Mye av temaet dreide seg om hva vi skal konsentrere oss om når vi skal lære av hverandre, sier HMS-rådgiver og fysioterapeut Arild Odd i HMS-tjenesten i Larvik kommune som arrangerte konferansen. Med på arrangementet var blant annet Per Halvor Lunde som regnes som forflytningsteknikkens «far» i Norge. Han tar utgangspunkt i både fysiske og mentale forhold samt pasientenes egne ressurser ved forflytning i praktisk arbeid.

Medvirkning
– Teknikken bak forflytning av pasienter og brukere kan læres ganske fort, dette er dessuten kunnskap som svært mange som har noen år bak seg i yrket alt har skaffet seg, sier Odd. – Problemet er mer å få en kultur for å bruke riktig forflytningsteknikk på de enkelte arbeidsplassene. På konferansen ble det tatt opp forskjellige temaer som forflytningsteknikkens teoretisk grunnlag og etikk, bruk av pasientenes ressurser og redusering av den fysiske belastningen på de ansatte og hvordan bruke nye kunnskaper og ferdigheter, for å nevne noe fra programmet. – Et vesentlig tema var hva vi gjør når vi skal lære av hverandre, det er naturlig at voksne ikke er belærende når de skal bistå kolleger. Vi skal ikke fremstå som eksperter for hverandre. – Pleie- og omsorgsyrket er belastende, men det er ikke bare fysisk slit som er årsak til plager, men også stress og følelse av liten innflytelse på egen arbeidssituasjon, påpeker Arild Odd. Ved å gi de ansatte mulighet til refleksjon over egen arbeidsmetode og en dialog med brukeren/pasienten øker medvirkningen på eget arbeid og dermed også tilfredsheten med jobben og i siste instans arbeidsgleden.

Personvern og cookies