Strid om forflytning av pasienter

Tekst: Turid Børtnes (2001)

Fagfolk fortviler

To fysioterapeuter som daglig arbeider med forflytningsteknikk i helseinstitusjoner, er fortvilet over en ny video utgitt av ”Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens”.

– Tittelen på videoen er ”Forflytning ved hjerneslag”, men denne videoen viser slett ikke forflytning, men derimot løfting av slagpasienter, sier bedriftsfysioterapeut Thurid Vold ved Diakonhjemmet sykehus og Per Halvor Lunde som blant annet har utarbeidet moderne metoder for riktig forflytning av pasienter.

De to har i en årrekke arbeidet for at helsepersonell skal ta i bruk forflytningsmetoder som blant annet innebærer bruk av lett tilgjengelige, moderne hjelpemidler og som aktiviserer pasientene mest mulig. Dermed blir forflytningen behageligere for pasientene og den reduserer risikoen for belastningsskader hos personellet.

De to fagfolkene opplyser at produsenten av videoen er oppfordret til å trekke den tilbake av faglige grunner. I instruksjonsheftet som følger med står det også at den bygger på gammeldagse metoder.

I stedet anbefaler de en helt ny video som viser hvordan en slagenhet på Diakonhjemmets sykehus arbeider i et tverrfaglig team. Den viser forflytningskunnskap i praksis etter moderne metoder og Arbeidsmiljølovens forskrifter.

Personvern og cookies