Foreslå kandidater til Arbeidsmiljøprisen 2007

(2007)
I fjor var det hovedverneombud i osloskolen, Knut Myhrer, som ble tildelt Den norske arbeidsmiljøprisen. Hvem blir årets vinner?
Nå er det tid for å foreslå kandidater til Den norske arbeidsmiljøprisen 2007. Det er viktig at mange engasjerer seg i ­oppgaven med å skaffe fram potensielle vinnere. Arbeidsmiljøsenteret har erfart at diskusjoner på arbeidsplassene for å finne fram til kandidater, og det å bli foreslått som kandidat, ofte gir et positivt løft for bedring av arbeidsmiljøet. Selv om det som oftest kun er én vinner av Den norske arbeidsmiljø­prisen, er det en seier bare å bli foreslått. – Prisen kan tildeles bedrifter, organisasjoner, offentlige instanser eller institusjoner, offentlige virksomheter og enkeltpersoner, sier direktør Paul Norberg i Arbeidsmiljøsenteret. De siste årene har det vært stor medieoppmerksomhet rundt tildelingen av den prestisjefylte prisen. Årets pris blir delt ut 14. november på nasjonalkonferansen «Jobbing uten mobbing», som arrangeres av Arbeidstilsynet.

Den originale arbeidsmiljøprisen
Dette er den originale Arbeidsmiljøprisen, som ble innstiftet allerede i 1962. Det offisielle navnet er: «If skadeforsikrings fond for premiering av verne- og miljøtiltak i arbeidslivet». Fondets styre består av representanter fra If skadeforsikring, Arbeidsmiljøsenteret, Arbeidstilsynet og Vernepersonalets samarbeidsforum. Selve prisen er skulpturen «Omsorg», utført av kunstneren Lise Amundsen. Prisen skal være en påskjønnelse for systematisk og målrettet innsats for å utvikle og forbedre arbeidsmiljøet. Det legges vekt på at resultatene og erfaringene som vinneren har gjort, er av ­allmenn interesse og kan videreformidles til andre. Forslag sendes til direktør Paul Norberg, Arbeidsmiljøsenteret, postboks 9326 Grønland, 0135 Oslo. E-post: paul@arbeidsmiljo.no

Personvern og cookies