Foreslå kandidater til Arbeidsmiljøprisen 2006

(2006)
Torsdag 1. juni er fristen for å komme med kandidater til Arbeidsmiljøprisen 2006.
Det er tid for å foreslå kandidater til Den norske arbeidsmiljøprisen 2006. Prisen kan tildeles både bedrifter, organisasjoner, offentlige instanser eller institusjoner, offentlige virksomheter og enkeltpersoner. De siste årene har det vært stor medieoppmerksomhet om tildelingen av den prestisjefylte prisen. Og årets pris blir delt ut 27. september på Arbeidsmiljøkongressen i Bergen. I 2003 var det overlege Håkon Lasse Leira, som er spesialist i arbeidsmedisin, som fikk Arbeidsmiljøprisen. I 2004 ble Arbeidsmiljøprisen tildelt gigantutbyggingen Hydro Projects, SU4 på Sunndalsøra, mens professor Bjørg Aase Sørensen, Arbeidsforskningsinstituttet og avdelingssjef Eli Hansen ved Sykehuset Vestfold var prisvinnere i fjor.
Den originale arbeidsmiljøprisen
Dette er den originale Arbeidsmiljøprisen, som ble innstiftet allerede i 1962. Det offisielle navnet er: «If skadeforsikrings fond for premiering av verne- og miljøtiltak i arbeidslivet». Fondets styre består av representanter fra If skadeforsikring, Arbeidsmiljøsenteret, Arbeidstilsynet og Vernepersonalets samarbeidsforum. Selve prisen er skulpturen «Omsorg», utført av kunstneren Lise Amundsen. Prisen skal være en påskjønnelse for systematisk og målrettet innsats for å utvikle og forbedre arbeidsmiljøet. Det legges vekt på at resultatene og erfaringene som vinneren har gjort, er av allmenn interesse og kan videreformidles til andre. Forslag sendes innen 1. juni 2006 til direktør Paul Norberg, Arbeidsmiljøsenteret, postboks 9326 Grønland, 0135 Oslo. E-post: paul@arbeidsmiljo.no
Personvern og cookies