Forenkler ”Regel-Norge”

Tekst: Turid Børtnes (2000)

Det skal ryddes opp i floraen av forskrifter knyttet til arbeidsmiljøloven. Direktoratet for arbeidstilsynet (DAT) er i gang med å gå gjennom regelverket for å vurdere behovet for en forenkling og modernisering. Dette er en del av det statlige prosjektet ”Et enklere Norge”.

Leder for seksjon for regelverk i DAT, Per Arne Larsen opplyser at gjennomgangen skal omfatte forskrifter om forhold som er regulert i arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstakernes sikkerhet og helse. Forskrifter som berører kontraktsvern, arbeidstid, lønnsutbetalinger og lignende holdes utenfor. Prosjektet er svært omfattende, om lag tre år regner DAT med å bruke på det.

 

Enkelt og effektivt

Målet er å få et regelverk som på best mulig måte støtter opp om lovens målsettinger og det lokale helse, miljø og sikkerhetsarbeidet i virksomhetene. Regelverket skal virke forebyggende i forhold til risiko og skader og være et verktøy for et godt arbeidsmiljø. Det skal være så enkelt og forståelig som mulig, og bygge opp under HMS-forskriften og stimulere til egenaktivitet. Prosjektet er delt inn i tre temaområder; teknisk, yrkeshygienisk og organisatorisk område. Tre interne arbeidsgrupper har ansvar for hvert sitt tema. Gruppene skal blant annet se på hvilke forhold som ikke er dekket av bestemmelser i arbeidsmiljøloven og HMS-forskriften og som dermed krever egne forskrifter.

 

Samordnes

Gammelt regelverk skal samordnes og forskriftene skal også koordineres med aktuelle EØS-direktiver og minimumsregler.

– I neste fase skal vi blant annet se på forskriftenes lesbarhet. Når delrapportene er ferdige blir det foretatt en samlet vurdering av mulighetene for forenkling og forbedring, og til slutt foretar DAT de forandringer som er nødvendige i regelverket.

– Får dere ofte klager fra virksomheter som synes regelverket er for vanskelig.

– Vi får en del sukk om at det er mye å forholde seg til. På den annen side er det mange som gjerne vil ha forskrifter som akkurat dekker deres bransje og problemer. Skulle vi fulgt opp det, ville vi virkelig hatt et omfattende regelverk her i landet. Vi lager heller brosjyrer som forteller brukerne hvor de finner det de leter etter og såkalte gjennomgående forskrifter som regulerer større områder.

Personvern og cookies