Foredragsholdere i plenum

Jan Heiret er professor og instituttleder ved Institutt for arkeologi, historie, kultur og religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen.  Med utgangspunkt både som leder med arbeidsgiveransvar, og som historiker med medbestemmelse i arbeidslivet som spesialfelt, vil han gi oss historien om det norske bedriftsdemokratiet. Hva slags medbestemmelse har norske arbeidstakere hatt, og hvor går grensene i dag for hvilken innflytelse du kan ha på jobben?» Har vi gitt opp drømmen om et demokratisk arbeidsliv?

Pål Molander, direktør ved STAMI. Molander er utdannet dr. scient. fra Universitetet i Oslo. I 2001 ble han ansatt som forsker i STAMI og ble forskingsdirektør samme sted i 2006. I 2011 ble Molander første gang tilsatt som direktør for STAMI for en periode på seks år.

Bitten Nordrik er arbeidslivsforsker og forfatter. Hun er utdannet can.polit ved universitetet i Oslo og er nå Phd student ved Roskilde Universitetet. Hun jobber til daglig som forsker ved senter for velferds- og arbeidslivsforskning AFI.

 

Ole Jacob Thomassen er Førsteamanuensis institutt for økonomi historie og samfunnsvitenskap ved USN. Har tatt en PHD i sosiologi ved å forske på begrepet integritet i arbeidsmiljøloven.

 

 

Per Bleikelia er utdannet i Politiet og med topplederutdanning fra BI og Helse. Han er nå direktør ved Martina Hansens Hospital. Mottatt 5 lederpriser, ledet Den stedlige Norske rednings innsatsen under Tsunamien i Thailand. Mener at ledelse kan sammenlignes med et orkester.

 

Frode Thuen er professor ved Høgskolen på Vestlandet og en av landets mest profilerte psykologer og samlivseksperter, blant annet kjent fra sin ukentlige spalte i Aftenposten, Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad. I tillegg til familie- og samlivsspørsmål, er han også opptatt av vekselvirkninger mellom arbeid og hjem, og kommunikasjon og samspill på jobb.

Øyvind Kvalnes er norsk forfatter og filosof som har spesialisert seg på moralfilosofi. Tok en PHD ved UIO med avhandlingen» Living with moral luck» Han er i dag ansatte ved institutt for ledelse og organisering ved Handelshøyskolen BI

Torkjell Winje er utdannet klinisk psykolog, med motivasjon og arbeidspsykologi som sin spesialitet. Han jobber som partner og konsulent i selskapet Lent AS, et av landets ledende miljøer innen styrkebasert prosessledelse.Torkjell har jobbet med store og mellomstore bedrifter og kommuner over hele landet. Han har undervist på universiteter i inn- og utland og underviser i prosessledelse for psykologspesialister og ledere i regi av Psykologforeningen. Torkjell har drevet Lederutvikling siden 2013, og har nylig også utviklet et digitalt lederutviklingsprogram i regi av Lent AS.

 

 

Personvern og cookies