Foredragsholdere

Jan Heiret er professor og instituttleder ved Institutt for arkeologi, historie, kultur og religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen.  Med utgangspunkt både som leder med arbeidsgiveransvar, og som historiker med medbestemmelse i arbeidslivet som spesialfelt, vil han gi oss historien om det norske bedriftsdemokratiet. Hva slags medbestemmelse har norske arbeidstakere hatt, og hvor går grensene i dag for hvilken innflytelse du kan ha på jobben?» Har vi gitt opp drømmen om et demokratisk arbeidsliv?

Pål Molander: Direktør ved STAMI (statens arbeidsmiljø institutt). Molander er utdannet dr. scient. Fra universitetet i Oslo i 2000. I 2001 begynte han som forsker i STAMI og ble forskningsdirektør samme sted 2006. i 2011 ble Molander første gangen ansatt som direktør for STAMI for en periode på seks år

Eivind Falkum: Arbeidslivsforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet ved Oslomet. Falkums fremste forskningsinteresser er sosiologi, organisasjonsteori og arbeidsantropologi. Han har særlig beskjeftiget seg med digitalisering og teknologiske endringer i arbeidslivet, Den nordiske modellen, politisk økonomi, demokrati på arbeidsplassen, institusjonsendring, beslutningstaking, makt og fagforeninger.

Per Bleikelia: er utdannet i Politiet og med topplederutdanning fra BI og Helse. Han er nå direktør ved Martina Hansens Hospital. Mottatt 5 lederpriser, ledet Den stedlige Norske rednings innsatsen under Tsunamien i Thailand. Mener at ledelse kan sammenlignes med et orkester.

Mona Sæther Evensen: journalist og skribent, og har skrevet og synset om arbeidslivets gleder og sorger i over ti år. I dette foredraget vil hun snakke om hvordan teknologi endrer arbeid, hva som gir arbeid mening og ikke minst hva som er meningsløst arbeid – såkalte Bullshit Jobs.

Thale Kvernberg Andersen er forskningsleder i SINTEF Teknologiledelse, med tyve års erfaring i forskning på arbeidsliv og næringsliv, særlig på samspillet menneske, teknologi og organisasjon. Hun er PhD i virksomhetsledelse og innføring av digitale teknologier ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU, og har som spesialområder ledelse, organisasjons- og arbeidsdesign, digitaliserings- og omstillingsprosesser, arbeidsmiljø, den norske modellen og partsbasert verdiskaping.

Hans Kristian Mjelva er historiker, journalist og kommentator i Bergens Tidende på næring og arbeidslivsfeltet.

Øyvind Kvalnes er norsk forfatter og filosof som har spesialisert seg på moralfilosofi. Tok en PHD ved UIO med avhandlingen» Living with moral luck» Han er i dag ansatte ved institutt for ledelse og organisering ved Handelshøyskolen BI

Tommy Krabberød, kommandørkaptein, seksjonssjef for seksjon for Sjømakt og sjømilitær ledelse, ved Forsvarets høgskole / Sjøkrigsskolen. Han ble uteksaminert fra Sjøkrigsskolen i 1995, og har phd i administrasjon og organisasjonsvitenskap fra universitetet i Bergen. Krabberød har jobbet med lederutvikling og undervisning på Sjøkrigsskolen siden 2003

Aud Steiring: Arbeidsmiljøsenterets mest erfarne konsulent med over 30 års erfaring innen arbeidsmiljøarbeid. I denne perioden har hun bistått bedrifter og virksomheter i å omsette arbeidsmiljølovens bestemmelser i praksis. Det ene er det teoretisk tenkte, og det andre er å få dette til i praksis.

Frode Thuen er professor ved Høgskolen på Vestlandet og en av landets mest profilerte psykologer og samlivseksperter, blant annet kjent fra sin ukentlige spalte i Aftenposten, Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad. I tillegg til familie- og samlivsspørsmål, er han også opptatt av vekselvirkninger mellom arbeid og hjem, og kommunikasjon og samspill på jobb. Han er for øvrig en populær foredragsholder

 

Personvern og cookies