Forbyr miljøgiften PFOS

(2007)
Miljøgiften PFOS skader reproduksjonen og brytes ikke ned i miljøet. Miljøvernminister Helen Bjørnøy forbyr bruken av den i Norge.
– Et nasjonalt forbud er nødvendig for å stanse bruken av denne miljøgiften i Norge så raskt som mulig, sier miljøvern­ministeren i en pressemelding. Miljøgiften PFOS brukes i Norge først og fremst i brannskum, impregneringsmidler og i tekstiler, blant annet allværsklær. Det er ikke lenge siden man ble oppmerksom på hvor skadelig denne miljøgiften er. Det er spesielt bekymringsfullt at PFOS overhodet ikke brytes ned i naturen, og dermed vil forurensninger forbli i miljøet i lang tid. Forbudet gjelder umiddelbart for brannskum og impregneringsmidler, mens det for tekstiler gjelder fra 1. juli i år. Norge går dermed foran EU i dette spørsmålet. Den norske forskriften pålegger også umiddelbar innsamling av brannskum med PFOS, mens det i kommende EU-regler vil bli tillatt å benytte slikt brannskum frem til 2011.
Personvern og cookies