Forbud mot fyrverkeriraketter

(2008)

Fra nyttår 2008/2009 er fyrverkeriraketter forbudt. Hvert år blir mange skadet av fyrverkeri. Forrige nyttår økte skadetallene. Raketter er oppgitt som årsak i 68 prosent av skadetilfellene. For å hindre skader på helse og materielle verdier, blir det nå forbud mot raketter med styrepinne. I tillegg blir det forbud mot fyrverkeri som ser ut som leketøy. Som tidligere varslet, blir det ikke lenger lov å selge eller bruke slikt fyrverkeri. Annet fyrverkeri vil fortsatt være lovlig, som for eksempel effektbatterier, fontener med mer, fordi disse anses tryggere i bruk enn raketter med styrepinne. Forbudene omfatter ikke salg til profesjonelle aktører. De nødvendige forskriftsendringene er vedtatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Forbudene omfatter ikke salg til profesjonelle aktører.

Personvern og cookies