Forbud mot aldersdiskriminering

Tekst: Turid Børtnes (2003)

Arbeidslivslovutvalget, som ble opprettet høsten 2001 for blant annet å vurdere en revisjon av arbeidsmiljøloven, har foreslått å forby aldersdiskriminering i arbeidslivet. Dette er en delinnstilling fra utvalget, og ble overrakt arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman like før jul. Lovforslaget er nå sendt ut på høring med en høringsfrist 13. februar, opplyser Cecilie Haugen Horn, leder for sekretariatet i Arbeidslivslovutvalget. Hun opplyser at dette er den eneste delinnstillingen som kommer fra utvalget. Den ferdige innstillingen, som vil omfatte en fullstendig gjennomgang av hele arbeidsmiljøloven, blir lagt frem 1. desember i år. Forslaget innebærer at det innarbeides et forbud mot aldersdiskriminering i arbeidsmiljøloven på lik linje med de andre bestemmelsene om forbud mot forskjellsbehandling i arbeidslivet. Dette skjer som et ledd i arbeidet med å tilpasse loven til EUs rammedirektiv mot diskriminering i arbeidslivet (2002/78/EF).

Personvern og cookies