– For mange kvinner og eldre i kommunene

(2004)

En av lederne i Kommunenes Sentralforbund, Nils Petter Wiik i Østfold og Akershus har sin egen forklaring på det høye sykefraværet i kommunesektoren: Det skyldes at det er ansatt for mange kvinner og eldre arbeidstakere i kommunene, mener han.
Ikke uventet er han møtt med oppgitt hoderisting blant mange, særlig arbeidstakernes representanter. Wiik peker på statistikken som viser at kvinner har høyere sykefravær enn menn. Og eldre personer får flere plager med årene. Han mener også at kvinner blir raskere slitne og er mer utsatt for slitasjeskader. Likestillingsdirektør Long Litt Woon synes på sin side ikke det er særlig rart at en kvinnelig hjelpepleier blir mer sliten og får flere slitasjeskader enn en mannlig sjef, i følge Dagens Næringsliv. Fagforbundet mener økningen i fraværet skyldes kraftig innstramming i kommuneøkonomien og påfølgende nedbemanning, melder NRK.
Personvern og cookies