– For mange jobber for mye

Tekst: Turid Børtnes (2006)
Det hjelper ikke å stille tøffe krav til sosialklienter om at de skal opp tidlig om morgenen og være aktive jobbsøkere, det blir ikke flere jobber på dem av den grunn, viser en svensk undersøkelse.
Arnulf Kolstad, professor i sosial- og samfunnspsykologi ved NTNU er ikke overrasket over resultatene av under­søk­elsen ved Uppsala Universi­tet. – Problemet i vår tid er ikke at vi jobber for lite, men at vi jobber alt for hardt. Dessuten nytter det ikke å true folk til å arbeide. Det var det vi prøvde å gjøre før, vi burde være kommet lenger nå. – Er ikke saken heller den at mange av oss jobber for mye, samtidig som en stor andel av befolkningen i arbeidsfør alder står utenfor arbeidslivet? – Ja, det er det store para­dokset, mange av dem som vil inn i arbeidslivet, får ikke jobb. Professor Kolstad mener at det er måten vi forholder oss til arbeid på i samfunnet som er gal. Det stilles stadig større krav til effektivitet og lønn­somhet. – Det finnes ingen strak­s­løsninger på disse problemene. Vi må tenke langsiktig og gjøre noe med vår innstilling til arbeidet. Meningen med arbeidet burde være å produsere nyttige ting for hverandre og ikke produsere for å tjene mest mulig. Det er alt for høyt for­bruk i samfunnet som det er, med rasering av miljø og natur og helseproblemer og ut­­brenthet for mange som resul­tat. Å snu denne utvik­lingen krever en grunnleggende om­­legging av vår måte å tenke på.

Arbeidsmarked avgjør
Den svenske undersøkelsen fulgte et visst utvalg personer som søkte sosialstøtte, gjennom flere år. Det ble stilt strenge krav til halvparten av utvalget, blant annet ble det krevd at de aktivt forsøkte å få arbeid og hadde tett kontakt med sosialkontoret underveis. Resultatet ble nedslående for dem som har tro på den harde linje. Det viste seg at det var vanskeligere for den gruppen som måtte delta aktivt å få seg en jobb, enn de andre. Undersøkelsen demonstrerte klart at det først og fremst er arbeidsmarkedet som avgjør om sosialklienter klarer å komme i arbeid. Dessuten har faktorer som utdanning, arbeidserfaring og nasjonalitet mye å si for om klientene kommer seg inn på arbeids­markedet.

Personvern og cookies