Føler du deg som en dårlig leder?

Person holder penn og peker på papirer

Det å være sjef er et stort ansvar og krever mye av deg. De aller fleste sjefer, ledere og arbeidsgivere vil på et punkt i karrieren måtte stå til ansvar for kritikk, håndtere konflikter og ta vanskelige avgjørelser på vegne av bedriften. Slike utfordrende situasjoner kan medføre at du som leder til tider føler deg utilstrekkelig og kanskje også stiller deg selv spørsmålet: Er jeg en dårlig sjef?

Føler du deg noen ganger utilstrekkelig som leder? Vi tilbyr flere kurs som kan være relevante for deg. Se en oversikt over alle våre kurs her, eller kontakt oss her hvis du har behov for en samtale om hvordan vi kan hjelpe deg med å bli trygg i din rolle.

Lederrollens utfordringer

Som leder er du nødt til å utføre et bredt spekter av ulike arbeidsoppgaver. Du vil blant annet kunne få ansvar for alt fra personalsaker, interne og eksterne møter, opprettholdelse av et godt arbeidsmiljø, endringsprosesser, planlegging og gjennomføring av medarbeidersamtaler og mye, mye mer. Det er ikke rart mange kan føle seg utrygge i denne rollen, spesielt dersom du ikke har ledererfaring fra tidligere.

Vi har utviklet et kurs som er spesielt tilpasset deg som er ny som leder. I kurset får du innsikt i hva som er lederens rolle i bedriften, hvordan du kan tilrettelegge for trivsel og motivere arbeidstakerne til å yte sitt beste, samt hvordan du bygger relasjoner og sørger for god kommunikasjon.

Les mer om kurset «Ny som leder» her.

Bli trygg som møteleder

En av lederens viktigste oppgaver, og som mange finner utfordrende, er å lede møter. Mange ledere er gode med medarbeidere på tomannshånd, men syns det er vanskelig å få ut potensialet i en større gruppe. Det kan føre til at lederen føler seg utrygg i sin rolle som møteleder, i tillegg til at fordelene ved et godt, konstruktivt møte også faller bort.

Hos Arbeidsmiljøsenteret kan du delta på kurs i møteledelse. Her vil du få opplæring i hva god møtekultur innebærer, ulike kommunikasjonsstrukturer i organisasjonen, møteforberedelse og produktiv møteatferd, samt hvordan du bør kalle inn til møter, presentere agenda og produsere referat.

Vi holder også bedriftsinterne kurs i ledelse som er skreddersydd det behovet ledere i din virksomhet trenger.

Les mer om Arbeidsmiljøsenterets kurs i møteledelse her.

Kontakt oss for mer informasjon

Kontakt oss gjerne hvis du har spørsmål til hvordan vi kan hjelpe deg med å bli trygg i din rolle som leder. Vi svarer også på spørsmål relatert til våre kurs, rådgivning og veiledning, samt fordelene med et medlemskap hos oss. Du finner kontaktinformasjonen til våre hyggelige og engasjerte medarbeidere her. Vi er klare for å svare på dine spørsmål!

Personvern og cookies